Odkazy

 z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání z 12.5.2020 v Brně

Současná situace významně zamíchala naplánovanými akcemi, a to jak přímo soutěžními nebo i organizačními.

Z jednání VR, která se konala 12.2. je tak spousta věcí již nerelevantních a neplatných.

VR zareagovala téměř okamžitě na uvolňování státních krizových opatření a sešla se k projednání nového kalendáře a soutěží a dalších nezbytných záležitostí, které jsou nutné v rámci ČSV a jednotlivých závodníků.

Nicméně z důvodu dalších navazujících změn bude ještě chvilku trvat, než se vše plně opět usadí do „zajetých kolejí“.

 

Obecné informace

 

Byl odsouhlasen nový sportovní kalendář v rámci epidemie COVID19 viz. web

 

Sekretariát ČSV informoval o úspěšné aktualizaci stavu členů s rodným číslem, který byl nutný pro obdržení financí z Programu V. Celkový počet členů v rejstříku je 1721.

 

Z. Eret informoval o dosud poskytnutých prostředcích pro rok 2020.

REPRE - 5 215 000 Kč

TALENT - 2 650 000 Kč

 

ČSV řeší dopingový případ Soni Karáskové, která odmítla mimosoutěžní odběr Antidopingového výboru ČR. Na základě platných směrnic, byla zorganizována disciplinární komise pro řešení případu ve složení: předseda Mgr. Damborský a P. Filipovič. Komise zatím nezveřejnila své oficiální stanovisko.

 

Na základě vzniklé situace s členstvím Soni Karáskové bude připraven nový postup přihlašování členů ČSV. Návrh postupu a vzor přihlášky bude k dispozici do příští VR

 

VR revidovala stanovisko ohledně vztahu vůči Akademickému MČR.

  • V roce 2020 ČSV není pořadatelem této akce a současně se finančně nepodílí na této organizaci. Akce je plně financována ČAUS.
  • Z důvodu nastavení kontinuity výsledků v rámci mezinárodní reprezentace v akademických mistrovstvích a Universiádě je bezpodmínečně nutné, aby všichni závodníci byli platnými členy ČSV i přesto, že tato soutěž není zařazena do soutěžního řádu ČSV.
  • Tato podmínka musí být uvedena v přihlášce samotné soutěže.

 

Materiálová podpora oddílů 2019: E. Brzoska představil seznam oddílů a dodaného materiálu. Bohužel z důvodu administrativního pochybení nebyla splněna žádost Slavoje Plzeň. Tato skutečnost  bude napravena okamžitě po obdržení finančních prostředků z programu V.

 

Na základě rozhodnutí Disciplinární komise ČSV byla pozastavena činnost závodníkovi Oldřichu Bílému na 4 roky s platností od 22.3.2019.

 

Školení trenérů licence B  je před fází ukončení. Finální informaci předá  členům VR p. Duspiva do příští VR.

 

Závodníci Jiří Gasior, Kamil Kučera, Petr Petrov, Jiří Orság a Eliška Pudivítrová zaslali žádost startu v zahraničí na rok 2020 – starty odsouhlaseny VR na základě doporučení repre. komise. Závodníci dodali souhlas mateřských oddílů a provedli platby na ČSV

 

VR rozhodla, že na webu ČSV bude zveřejněn seznam závodníků ČR , kteří:

  • mají povolený start v zahraničí
  • cizinců s platným členským průkazem ČSV
  • cizinců, kteří mají platné hostování v rámci ligových soutěží (bez členství v ČSV)

Publikování tabulky a průběžnou aktualizaci bude zajišťovat sekretariát ČSV

 

VR rozhodla, že na webu ČSV bude zveřejněn seznam trenérů I. a II. třídy

Publikování seznamu a průběžnou aktualizaci bude zajišťovat sekretariát ČSV

 

Trenérsko – metodické aktivity ČSV

Byl schválen termín školení cvičitelů-trenérů III. třídy – 3. -5. 7. 2020 v Holešově. Bohužel však pro malou účast a současnou situaci je tento termín zrušen. O novém termínu bude informovat VR.

 

VR ČSV potvrdila statut p. Duspivy jako garanta vzdělávání trenérů ČSV

 

VR ČSV odsouhlasila -  Oponentury SCM v roce 2021 budou probíhat v prostorách sportovního střediska Nymburk ve dnech 29.1. 2021 od 16.00 hod – 30.1. do 16.00  s kapacitou cca. 40 míst.

Součástí oponentur bude seminář trenérů  v maximálním rozsahu (pravidla, antidoping, směrnice atd…)

Budou pozváni i trenéři z oddílu, kteří nemají zařazeny sportovce v SCM .

 

Komise rozhodčích:

Na základě nového kalendáře budou aktualizováni rozhodčí – M. Jílek do příští VR

 

Komise mládeže

Na základě oponentury SCM (25.1.2020) na-1. pololetí 2020 bylo zařazeno 8 dívek a 42 chlapců

Z důvodu epidemie COVID zůstává seznam závodníků v SCM beze změny – jednohlasně odsouhlaseno

VR odsouhlasila možnost mimořádného zařazení závodníků do SCM v listopadu 2020.

 

Komise reprezentační

Z důvodu současného stavu bude kalendář mezinárodních soutěží upřesňován postupně.

 

Komise legislativně právní

V současné době se pracuje na další směrnici pro plnění cestovních náhrad a připravují se podklady pro změnu Stanov z pohledu oficiálních zřízení „pobočných spolků“ v rámci svazu.

 

Zapsal: D. Kovač