Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 20. 10. 2016 v Praze.

Jednání řídil Petr Krol, předseda svazu.

 • VR zhodnotila turnaj V4 Cup jako úspěšný po všech stránkách. Poděkování za vzorné uspořádání patří odboru vzpírání CS MV, především vedoucímu Filipovičovi a trenéru Ivaničovi a také vedení CS MV za umožnění konat tuto mezinárodní akci. Podrobné výsledky na webu.
 • zatím se nepodařilo získat z řad masters člověka, který by vedl tuto skupinu našich sportovců. Zájemce o funkci předsedy komise masters vítáme.
 • VR se opět zabývala naší webovou stránkou. Po shromáždění názorů a požadavků členů VR bude přizván K. Prohl ml. k projednání ve VR. Koordinátorem akce je D. Kolář. Vítáme náměty z oddílů i jednotlivců.
 • předseda Krol informoval VR o přípravě OH mládeže 2018 v Argentině. Zatím není nic připraveno v místě konání. Velice náročné bude i získání účastnických míst, pro malý počet účastníků vzpěračské soutěže. Situaci sleduje komise mládeže, včetně přípravy zajištění naší účasti.
 • projednáno zajištění MMČR mužů a žen, které bude 19. a 20. Listopadu v Praze. Zúčastní se i závodníci ze Slovenska. Výběr našich závodníků provede SK. Zahájí váhy 105 a +105 kg. Rozhodčí delegováni.
 • předseda KM Brzoska informoval VR o tom, že uvažují o uspořádání školení trenérů 2. třídy v příštím roce při Vyšší odborné škole při ČUS. Příští VR projedná organizační zajištění školení, včetně ekonomických a obsahových otázek. Poté bude informace na stránkách svazu.
 • schválena nominace na ME 20 a 23. Schváleni ve 20 Gorný a Polák, podmínečně za předpokladu stanovených výkonů Mareček (285) a Manhart (300 kg) a to na 2. lize 29.10.U 23 schváleni Kopecký, Hertlová a Pudivítrová. RT Ivanič a Kozel.
 • VR schválila konání oponentur SCM v lednu 2017 v Praze. Vedoucí trenér CSM předloží VR návrh obsahového zaměření pohovorů s trenéry.
 • kriticky byl VR hodnocen závěr 3. kola ligy žen v Bohumíně. Nebyl vyvěšen baner ČEZ, družstva nedostala diplomy, družstvo na 3. místě nenastoupilo k vyhlášení výsledků ligy atd. Jelikož nebyly naplněny smluvní podmínky s fy. ČEZ, neobdrží pořadatel finanční příspěvek 3000,- Kč.
 • projednán návrh termínového kalendáře 2017. Po připomínkách předložil Kolář. Po zapracování námětů VR bude rozeslán do oddílů s tím, aby se přihlásily k pořadatelství soutěží. Konečné schválení bude na VR 18.11.
 • v příštím roce 1. a 2. liga žen, pokud bude dostatek družstev. Obě soutěže budou celostátně. V 1. lize je povolen start A, B, C družstev z jednoho oddílu, pokud odpovídají výkonností.
 • předseda KR Jílek informoval o stavu projednání zajištění vybraných soutěží s T. Polesem v roce 2017. Soutěže jednotlivců i družstev do konce roku rozhodčími zajištěny.
 • předseda HK Eret informoval o stavu financí. Činnost svazu a všechny akce finančně zajištěny.

Zpracoval: V. Zázvorka