Odkazy

Z jednání VR ČSV konané dne 29. 4. 2016 v Praze.

 • projednán návrh Systému soutěží jednotlivců a družstev na léta 2017 – 2020, který písemně předložil D. Kolář, předseda SK. Proti návrhu navrhla VR tyto změny:
  1. Snížit věkovou hranici u mladších žáků ze 13 na 12 let, u družstev této kategorie zvýšit spodní hranici věku z 6 na 8 let
  2. Do finále u družstev žáků postoupí 6 – 8 družstev, podle počtu družstev ve 4. kole, aby odpovídal 50% družstev.
  3. V 1. Lize žen 8 družstev turnajově celostátně, s možností startu B družstev. 2 liga žen a liga juniorek také turnajově celostátně,
  4. Navrženy změny u počtů hostujících závodníků v družstvech. U 4 členného družstva 1 hostování, u 6 členného družstva 2 z toho u 1. a 2. Ligy mužů může být 1 zahraniční.
 • schváleny změny termínů:
 1. VC Horní Suché st. žáků se uskuteční 12. 11. spolu s MČR ml. žáků. Upřesněno bude rozpisem.
 2. 3. kolo ligy žáků sk. A ze Sokolova do Chebu
 3. 4. Kolo z Chebu do Sokolova
 4. 2. kolo 3. ligy 28. 5. se přesouvá z Teplic do Plzně
 5. 3. kolo ligy juniorek bude 5. 11. v Bohumíně.
 • schváleny zápočty výkonů z MEM+Ž do ligy juniorů a výkony z MT v Turecku do ligy juniorek
 • Školení cvičitelů vzpírání se bude konat v termínu 22. – 24. 7. nebo 29. – 31. 7. 2016 v Holešově. Termín rozhodne příští VR.
 • schváleny finanční prostředky na činnost pracovišť SCM na 1. pololetí 2016, které zpracoval R. Kozel
 • schváleny termíny a způsob předání ocenění Zlatá činka 2015. Vyhodnocení budou včas informováni. Mladší žáci při MČR st. žáků v Sokolově, st. žáci, junioři a juniorky do 17 let 18. 6. při MČR J17 v Bohumíně, J20 při 2. kole 1. ligy mužů v Holešově spolu s muži. Juniorky 23 a ženy 7. 5. v Brně při lize žen, pokud již budou finance z MŠMT.
 • místopředseda Kohout informoval o současném stavu v zajištění elektronické databáze svazu. V současné době projednává stav s oddíly. Je nutno aby oddíly přes TJ nebo sami přímo nahlašovaly skutečné stavy na okresní centra ČUS.
 • delegaci rozhodčích na 2. pololetí předloží do 30. 6. předseda KR Jílek. VR rozhodla nestavět ve 2. pololetí v soutěžích družstev Jury a připravit využití techniky Polese v r. 2017. Zhodnotil úroveň rozhodování v proběhlých soutěžích s tím, že nedošlo k žádným větším problémům.
 • projednán program naší účasti v Olympijském parku Rio na Lipně. Vedením pověřen Brzoska. Hrazeno bude z prostředků ČOV.
 • předseda KM Brzoska zhodnotil naší účast na MT Turecko mládeže do 15 let. Kluci skončili na 2 místě, dívky byly 6. Účast umožnily prostředky z programu Loterie, který poskytuje ČOV.
 • VR projednala vystoupení naší reprezentace na MEM+Ž v Norsku, v celém komplexu, od přípravy přes úroveň organizace mistrovství a zejména samotnou naší účast, výkony a naplnění prvořadého cíle tj. vybojování účastnického místa na OH v Riu, což se u mužů povedlo. Družstvo skončilo v redukovaném pořadí na 3 místě. Bohužel, u družstva žen se to nepodařilo. VR ocenila umístění a přístup reprezentantů a děkuje za vybojování účasti na OH a realizačnímu týmu za přípravu a naplnění cíle.
 • L.Pásztor asistent RT mužů požádal o uvolnění z této funkce. VR ocenila jeho práci u RT a poděkovala za aktivní přínos pro reprezentaci.
 • schválena nominace na OH v Riu. Ve váze +105 kg Jiří Orság, trenér P. Ivanič. Jako náhradníci schváleni Petr Petrov a Kamil Kučera. Odlet naplánován na 28. nebo 29. 7. Podepsána smlouva s ČOV o Spolupráci pro OH v Riu.
 • VR přijala rozhodnutí v administrativní oblasti sekretariátu. Požadavky zasílat na sekretariát vždy 1. týden v měsíci (licence, nové sportovní pasy, hostování apod.).
 • projednána kontrola zajištění VH ČSV. Vše připraveno pro zdárný průběh. Z důvodu nemoci omluven předseda Krol, jeho zprávu přednese místopředseda Kohout. Zprávu předsedy revizní komise přednese J. Jílek.
 • oddíl Carnáge Chomutov schválen za nového člena ČSV.

Zpracoval: V. Zázvorka