Odkazy

 

  • návrh příspěvku příslušným oddílům:

Družstvo daného oddílu musí absolvovat všechna ligová kola s hodnoceným počtem závodníků podle druhu soutěže (od žáků po juniory). V soutěži mladších žáků musí všichni započítaní členové družstva startovat ve čtyřboji a nemohou být mladší 10ti let.

Výše odměny pro každé družstvo v soutěži je 3.000 Kč. Družstvo, které se probojuje do finále, obdrží 4.000,- Kč, a to pouze za podmínky jeho účasti ve finále, v případě neúčasti neobdrží žádnou finanční částku. Tato kritéria platí pouze pro družstva, která startují se svými oddílovými příslušníky. Družstvu, které bude startovat s hostujícími závodníky, bude krácena odměna o 10 % z dané částky.

Finanční odměny budou čerpány účelově na výstroj a tréninkové prostředky pro závodníky startující ve výše zmíněných soutěžích.

Po ukončení celé soutěže bude oddíl/klub vyhodnocen a bude mu sdělena forma vyplacení těchto peněz (faktura apod.).

 

  • návrh odměn za činnost trenérům mládeže:

Účelem této odměny je motivovat trenéry mládeže a ocenit jejich práci jak s ohledem na kvalitu, tak také na kvantitu. Finanční odměna je stanovena na 2.000 Kč za každého nového závodníka zařazeného do SCM a je vyplácena za každé pololetí. Podmínkou pro vyplacení odměny za druhé pololetí je dále zvýšení počtu aktivních členů daného oddílu ve věku 10 - 20 let o tři v daném roce.

Motivační program byl schválen VR ČSV v měsíci lednu 2016.

 

Za KM:
Brzoska Emil
předseda