Odkazy

Termín: 21.12.2019, místo: Boskovice

Původní termín 7. 12. z kalendáře soutěží ČSV nebyl dodržen a soutěž byla přeložena na 21. 12. 2019. Povinnost zapisovatele je uvést v zápise celé jméno a příjmení startujících a plný název oddílu – klubu, pokud možno bez pravopisných chyb, za který závodníci do soutěže nastupují. Může použít variantu oficiálních zkratek oddílů a klubů, které PhDr. Rudolf Drmola zveřejňuje při každé prezentaci pořadí závodníků ve dvojboji a v Sinclairových bodech. Rozhodčí „pustili“ do soutěže osmiletého a devítileté závodníky, kteří společně s ostatními startovali ve dvojboji. Zaznamenali rekord v trhu domácího Petra Marečka (HK 81 kg/151 kg/M), ale již neuvedli jeho další rekord ve dvojboji 321 kg a rekordy Jana Koláře (HOL) v HK do 96 kg/M17 v trhu 119, 122 kg a ve dvojboji 265 kg (rekordy jsou uváděny bez záruky). Zápis byl po urgencích pro zveřejnění uvolněn 2. 1. 2020!    

 

Karel Prohl