Zásady pro snižování státní dotace sportovním svazům - Český svaz vzpírání