Odkazy

Oddílové tabulky podle Sinclaira (zatím jsme s to je spočítat na celém světě, z průběžných sezónních tabulek, stále pouze my) jsou výmluvným měřítkem klubové činorodosti, úspěchů či poklesů výkonnosti.

Tradičně je přináším v řadě věkových průmětů. Srovnání (plus a mínus) je učiněno k 15. 7. 2001 – loni se konalo jedno z kol ligy Masters až 14. 7. 2001 – proto ten datový posun i letos, ale takjakotak se jedná o první polovinu sezóny.

Ať Vás nezarazí existence dvou ženských oddílů z Pardubicka, to jen v průběhu roku závodnice Synthesie přešly do Sokola Bohdaneč. Určité zkreslení přinášejí i střídavé starty závodníků z plzeňských oddílů, nezřídka závodících buď v mateřských oddílech anebo ve Společenství Plzeň.

Pozorně tabulky zkoumejte, vypovídají o mnohém. Těm, kteří postupují vzhůru a lepší se gratuluji, těm, jimž se zatím tolik nedaří přeji, aby se vymanili z potíží, starostí, problémů a znovu uspěli.

Děkuju upřímně, mocně všem, kteří se včasným zasíláním výsledkových protokolů zasloužili o to, že česká vzpěračská statistika nemusí být přesným součtem nepřesných čísel. Zdá se – a to je historická chvíle – že se tentokrát, a jen s mírným zpožděním, podařilo shromáždit veškeré výsledky z první poloviny české vzpěračské sezóny 2002. Ještě jednou všem obětavým závodníkům, organizátorům, trenérům, rozhodčím, prostě všem, kteří přiložili ruku k dobrému dílu – velký dík !!

Dr. Rudolf Drmola