Odkazy

Očeká vané starosti – i nečekané radosti!

Přinášíme tradiční analýzu průběhu letošní sezóny. Pojďme, bez dlouhých úvodů, ihned k věci.

Kýžený postup vzhůru

Žáci starší i mladší – 2010/2009/2008: 1. místo: 1. 239/297/244 -58, 3. 224/199/238 +25, 6. 205/191/208 +14, 10. 192/175/182 +10, 15. 182/166/175 +16, 20. 174/161/165 -4, 30. místo: 157/142/151 +15 bodů Sinclaira.

2010/2009 – průměr 1. desítky: 212,071/204,256 +7,815, 2. desítky: 182,546/165,492 +17,054 bS!! (u průměru jsou porovnány vždy výsledky pouze do poloviny roku 2010 i 2009).

Plusy či mínusy v pořadí borců značím z porovnání výkonnosti do poloviny roku 2010, s výkonností za celý rok 2009, v prvním přehledu vždy pro zajímavost ponechávám i hodnoty za celý rok 2008. Tato metoda je uplatněna ve všech těchto typech přehledů (na rozdíl od výpočtu průměrů)!

Z uvedeného je zřejmá ztráta kvality výsledku na 1. místě (odchod Davida Mirgy do dorostu), která vypadá na první pohled hrozivě. Jenže, letošní žákovské tabulky vede mladší žák Petr Mareček, kterému je teprve 12 let, a ten se za rok zlepšil o 16 bS (bodů Sinclaira), na kilogram tělesné váhy přidal 7,333 kg ve dvojboji – a je naší velkou nadějí! Na 2. místo postoupil, po mimořádném zlepšení, 14letý Michal Salaj +42 bS, přibral 3,1 kg a posunul dvojboj o 34 kg (skoro 11 kg dvojboje na kilo tělesné hmotnosti). I třetí v pořadí 14letý Václav Manhart má výbornou bilanci (za půl roku přibral 3 kg, ale přidal 20 bS a 20 kg ve dvojboji). Čtyři následující borci v pořadí L. Hofbauer, J. Kounovský, V. Moskal a L. Kříž budou žáky i příští rok, Moskal a L. Kříž dokonce ještě dva roky, všichni už umějí přes 200 bS, to je slibné! Z příslušníků 2. desítky nejvíce bodů v Sinclairovi přidali Kolaja +47 a Gunár +35 bS, přídavkem větším než 50 bS se mohou dokonce pochlubit Sivák 54,0 bS, Tipan 53,6 a Sochor +51 bS, ti jsou ale zatím v tabulkách níže.

Velice příznivě vyznívají zlepšené průměry v obou prvních, ale i v dalších desítkách… Teď půjde o to, aby se do nadějného houfu dostal i vyšší počet elévů.

Za celý rok 2009 zvedalo krutě málo žáků – 78, letos už 82; existuje tedy důvodná naděje, že by jich mohlo být, na konci tohoto roku, alespoň 100, ale pamatujeme, v tomto ohledu i hojnější léta. Apel nutnosti hledat a najít nejmladší adepty činky je tedy stále naléhavý!!

Klesáme – zastavíme propad?

Dorostenci 15-17 let: 2010/2009/2008: 1. místo: 319/318/335 +1, 3. 287/289/296 -2, 6. 262/275/284 -13, 10. 250/255/252 -5, 15. 234/239/241 -5, 20. 221/220/222 +1, 30. 195/193/202 +2 bS.

2010/2009 – průměr 1. desítky: 274,927/282,207 -7,28, 2. desítky: 232,158/237,383 -5,225 bS.

Chlapci mezi 15-17 roky mají ještě před sebou druhou polovinu sezóny, existuje tedy důvodná šance, že pokračující ztráty zmizí, někde už jsme na tom lépe… ale nebude to snadné, natož pokud bychom se měli dostat alespoň na úroveň roku 2008.

Povzbuzujícím zjištěním je fakt, že poměry zlepšení naší špičky mají slibné parametry. Nechejme tedy hovořit čísla (porovnání konečného výkonu v r. 2009 a výsledku za polovinu roku 2010). První v tabulce podle Sinclaira Jan Gasior +17 bS, přibral jen 1,2 a zlepšil se o 15 kg ve dvojboji, z toho plyne, že na kilogram tělesné váhy se zlepšil o 12,5 kg ve dvojboji (tento údaj najdete i u jiných závodníků či závodnic za zkratkou d/kg. 2. David Mirga +12,6 bS, d/kg 7,5 kg, 3. David Cserge +12,2 bS, ale v d/kg jen 3,96 kg, to je u nízké HK málo… A jak je to u dalších z první desítky (uvádím je v pořadí od 4. do 10. místa): L. Liška +9,1 bS, ale 26,9 d/kg!, L. Mirga 15,1 bS a 10,0 kg d/kg, Stuchlík +3 bS a jen 2,72 v d/kg, na 7. místě se udržel Gáloš -15,3 bS a -6,15 d/kg, následují L. Sivák +11,5 a +12 kg d/kg, rychle progredující F. Manhart +32 bS(!!) a 10,3 d/kg, desítku uzavírá Hořák +19,4 s vynikajícím výsledkem i v d/kg, protože přidal 12 kg ve dvojboji, třebaže ubral na váze 4 kg!

Celkovým největším zlepšením podle Sinclaira se mohou v této věkové sféře pochlubit Jiří Kuba +46,1 bS a 16,52!! v d/kg a Leon Homola +44 bS a 18,1 v d/kg, z kvalitnějších dorostenců ještě nutno zmínit pokrok V. Vengláře +20,9 a 5,5 d/kg.

Starší junioři – současná největší slabina…

Junioři 18-20 let: 2010/2009/2008: 1. místo: 347/417/390 -70, 3. 321/351/335 +16, 6. 290/315/302 -25, 10. 271/310/293 -39, 15. 258/275/272 -17, 20. 247/257/250 -10. 30. 223/239/238 -16.

2010/2009 – průměr 1. desítky: 304,391/335,260 -30,869!!, 2. desítky: 257,682/276,082 -18,400.

Mezi muže odešli Orság, Mička, Petrov, Kejík, Roza či Pavlosek, v trestu je Krywult, tuto obrovskou propast nedokázali jejich nástupci nahradit! Pravda, samotný odchod našeho nejlepšího vzpěrače Jiřího Orsága by znamenal propad až 15 bS v průměru, poklesy jsou však v mnohém podstatně vyšší a – NANEJVÝŠ VAROVNÉ!! Příčin najdeme nemálo. Jednak aktivně zvedalo o 9 lidí méně, tzn. o 18%, to už musí být někde znát. Odešla, jak již předesláno, více než polovina z elity mezi muže, to je ovšem proces každoroční, ne vždy jsou, přirozeně, ale všechny ročníky stejně sportovně dobré, a ten 1989 byl, na naše poměry, velice dobrý. V pololetní první desítce jsou jen dva dvacetiletí… to je vskutku výjimečné. Souhrn znamená mimořádně vážný důvod k zamyšlení, kdy je nutno analyzovat, zda jde o souběh okolností, které se už nebudou opakovat anebo jde o znepokojivý proces, který může pokračovat či se dokonce prohlubovat.

Zdálo by se, že tu má vliv fakt, že někteří ze siláků skončí školu, hledají si práci či se jí maximálně věnují a odcházejí od činky. Pro tuto tezi bychom ale – dost překvapivě – až na výjimky, nenašli oporu… Řekli bychom též, že zralí junioři mezi 18-20 roky budou pilíři týmů juniorských soutěží, že je tedy těžší udržet ty mladé. To je sice pravda, a bota nás tu do značné míry tlačí, ale junioři starší nejsou kupodivu mezi nejlepšími zastoupeni tak, jak by se dalo, bez hlubšího zamyšlení, předpokládat. Prostě, rozhodně je nutné situaci zevrubně a důsledně rozebrat a nalézt rychlé a účinné řešení, protože naše stárnoucí reprezentace nezbytně potřebuje rychle a kvalitně doplnit – což se děje pouze částečně… ale o tom ještě později.

Podívejme se na další údaje, které nám relevantně, výmluvně přinesou další argumenty do mozaiky důvodů dané situace – dokumentuje ji tabulka první desítky st. juniorů podle Sinclaira, s plusy či mínusy oproti roku 2009: J. Gasior – 3 bS, výkon zopakoval, ale vážil o 1,5 kg víc (má ovšem, stejně jako všichni ostatní půlrok ze zlepšení bilance), Jureček +1,8 bS, výkon sice o kilo horší, ale Jakub vážil o 1,7 kg méně, T. Hofbauer – 5,5, dvojboj +1 kg, ale tělesná váha +5,5 kg!, P. Sedláček – 7,5 bS, ve dvojboji o 5 kg horší, přibral 0,6 kg, S. Khek 0, zlepšil se o 2 kg, přibral 1,7 kg… Teprve šestý v rankingu Petr Navrátil zaznamenal +8,7 bS, +15 kg ve dvojboji, ale cifra v d/kg už moc příjemná není 3,27 kg. Následují J. Mirga -2,7 bS, ten, víceméně stagnuje, Bojda -7,9 bS, Lihl -15,0 bS, výkon ve dvojboji stejný, ale vlastní hmotnost zvýšil o 5 kg (věřme ale, že se mu comeback povede), první desítku uzavírá Jochymek -7,4 bS a klesl jak ve dvojboji, tak ve váze. Suma sumárum, až neuvěřitelný „kolektivní“ propad – pravda, všem ještě zbývá půlrok a hodně taky záleží na struktuře sezóny, ale, takjakotak, jeví se to zatím hodně nepříjemně…

Takže ty zlepšené najdeme vesměs níže: nejvíce se zlepšil až 34. Lukáš Fiala, zatím jen 204 bS - +37 bS +27 kg ve dvojboji a to ještě o půl kila zhubnul. Na podobné úrovni, tj. 204 bS zatím zvedá Janča +19,5 bS, hodnotnější jsou progrese juniorů na 2. a 4. místě tabulky pořadí podle zlepšení, tj. Chaury +27,5 a +17,5 bS. Pochvalu zaslouží celkově 11. v rankingu - A. Lukeš +11,2 bS. Zarážející je pokles Z. Pašky -51 bS… Nezbývá než věřit, že v kategorii starších juniorů přinese zbytek sezóny vydatný růst výkonnosti, že závodníci i trenéři mají esa v rukávu, která - ještě letos - vytáhnou. Nejlépe na republikovém šampionátu borců do 17 a 20 let, a ti nejlepší na vrcholných mezinárodních soutěžích, pokud se tam dokáží kvalifikovat.

Nahoře vzestup, ale varovné signály zezdola

Muži: 2010/2009/2008: 1. místo: 436/417/394 +19, 3. 382/374/386 +8, 6. 363/363/367 0, 10. 347/335/335 +12, 30. 314/313/313 +1, 50. 289/296/292 +7, 100. 256/262/256 -6, 300. 146/164/161 -18 bS.

2010/2009 – průměr 1. desítky: 373,490/370,250 +3,240, 2. desítky: 334,739/334,350 +0,389.

V obou nejvyšších patrech nic nenasvědčuje určitému nebezpečí. Ve většině průmětů došlo ke zlepšení. O něco níže ovšem nastává propad, který se postupně prohlubuje. Porovnání se týká vždy půlroků, výstupy jsou tedy poměrně nevítané, jistý podíl na nich má skutečnost, že oproti loňskému roku zvedalo o 37 borců méně! V tomto přehledu jsou zařazeny všechny výkony, počínaje Masters až k žákům. Pokud bychom rozebrali úroveň siláků mezi 21-34 roky, čili už ne juniory, ani veterány, shledali bychom, že jich ubyl rovný tucet, tj. takřka 15%!!

To je závažný stav, jemuž bychom zřejmě měli čelit i optimalizací soutěží družstev i jednotlivců jak v termínech, tak i v motivacích. Je jasné, že sport v ČR nemá na růžích ustláno, je jasné, že do života lidí zasahují ekonomické i jiné vlivy, zkoumejme tedy zdroje, které jsme s to ještě využít, abychom zachránili, co se zachránit dá. Ostatně, zdaleka ne vše je zlé, a držíme se statečněji, než by leckdo předpokládal. O tom svědčí i mírný vzestup naší mužské špičky. Kdo se na něm podílel?

Nepochybně nejvíc Jiří Orság. Jeho soustavný vzestup je obdivuhodný. Za půl roku se dokázal zlepšit o dalších 22 kg ve dvojboji (přičemž kýženě vyrovnal i poměr mezi trhem +10 kg a nadhozem +12 kg). To mu vyneslo +19,2 bS a velice pěknou cifru i v d/kg – 5,36 kg. Zároveň jej dvojboj 417 kg zařazuje do pelotonu světové špičky, půjde-li ještě takto nahoru, „pojede“ dokonce už v jeho předních houfech.

Druhý v tabulce Libor Wälzer sice zatím ve dvojboji (výtečně dokáže shazovat do HK 105 kg) zaostává oproti loňsku o 10 kg, tj. -10,8 bS, ale vrchol logicky chystá na MS. V 35 letech se jedná o úctyhodnou kvalitu! Na 3. místo se probil Tomáš Matykiewicz, upřímně přejeme, aby se brzy dostal na někdejší či ještě lepší úroveň, českému vzpírání by to moc pomohlo, je ovšem nabíledni, že opětovná cesta na vrcholy bude ještě těžší než dříve. Petr Hejda má jen drobný deficit -2,4 bS a stejně jako ostatní ještě půlrok před sebou. Dobře, že se mu vrací forma v trhu.

I celkově pátý Jan Gospoš je v mínusu -6 bS, u něj mělo být vrcholem M-ČR v Praze, jako případná ranvej pro úvahu nominace na MS. Příslušníka znamenitého vzpěračského rodu bychom rádi viděli s ještě lepšími výkony. Petr Slabý takřka zopakoval dvojboj, ale byl o dost těžší, z toho rezultuje -10,6 bS. Pokud by se dostal nad 260 či dokonce 270 kg v HK 62 kg velmi by to pomohlo v olympijských kvalifikacích, totéž konstatování platí pro zatím 14. Petra Petrova. Sedmý v rankingu mužů podle Sinclaira je Petr Sobotka. I jemu roky přibývají, zatím proti roku 2009 zaostává o více než 20 bS, ale věřím, že rozhodně neřekl poslední slovo.

Poprvé se do 1. desítky prosadil Andrej Beran. Za výtečné zlepšení o 11,0 bS, dané i zlepšením o 11 kg ve dvojboji, což, při růstu váhy pouhých 0,9 kg znamená 12,22 v d/kg! Výsledku dosáhl tam, kde to bylo dosud nejvíce zapotřebí, na republikovém šampionátu v Praze. Hodně se polepšil v nadhozu (+9 kg), nyní bude potřeba zlepšit i trh. Do limitu HK mu chybí 5,8 kg a bude asi lepší jít cestou zvýšení tělesné hmotnosti, než shazovat. Do 1. desítky se opět dostal Radim Kozel, který se dokonce posunul ve dvojboji o 3 kg, ale též přibral, takže z toho vychází -3,3 bS. I on je s to jít ještě výš, i když nemá tolik času pro aktivní dráhu, protože má významné poslání v hnutí. O J. Gasiorovi, který je mezi muži 10., najdete údaje o něco výše, v pasáži o juniorech.

Mezi dalšími je nutné ocenit celkově 11. Miroslava Fraita +19 kg ve dvojboji +21,2 bS, ten patřil k nejpříjemnějším překvapením na M-ČR i v letošní sezóně. Jen tak dál! Nepřehlédněme ani pokroky R. Klabala, Podholy, Tkáče, Drijáka, Rouba či Angera a dalších, ať už se třeba vracejí k někdejší výkonnosti nebo se vypracovali k osobním rekordům.

Mírné pokroky – výjimka či trend?

Juniorky a žačky: 2010/2009: 1. místo: 184/167/196 +17, 3. 168/164/154 +4, 6. 150/148/149 +2, 10. 138/136/124 +2, 15. 130/120/108 +10, 20. 107107/77 0 bS.

2010/2009 – průměr 1. desítky: 155,871/151,223 +4,648, 2. desítky: 126,174/119,634 +6,540 bS.

Navzdory tomu, že čtyři juniorky oproti loňskému přelomu roku ubyly, výsledky jsou, takřka ve všech parametrech lepší, někde dokonce znatelně. Však už bylo načase! I když, s jásotem ještě počkejme, protože pokroky nejsou závratné a je třeba zaznamenat je nikoli jako příjemnou výjimku, ale jako trend. Věřím, že může jít o progres trvalý, mistrovství ČR takový dojem, zejména ve vystoupeních některých juniorek – ale i žen!! – budilo.

Podrobnější údaje o jednotlivkyních najdete v dalším oddílu, zde jen uvádím zlepšení dívek, které se nedostaly do 1. desítky mezi ženami. V prvním půlroce se mezi juniorkami nejvíce dařilo Adrianě Pačanové +15 bS, +10 kg ve dvojboji v HK 53 kg!, Martině Pokorné +13,6 bS d/kg přesně 5,0 kg a mladičké Tereze Svatochové +9,8 bS, d/kg 4,29 kg. Překvapujícím zjištěním zůstává, že jsme letos zatím neobjevili ani jednu alespoň trochu kvalitní závodnici juniorského věku…

Drobné radosti i nakonec

Ženy: 2010/2009/2008: 1. místo: 248/254/253 -6, 3. 202/200/196 +2, 6. 175/173/171 +2, 10. 168/165/157 +3, 15. 155/148/149 +7, 20. 142/139/141 +3, 30. 125/129/120 -4, 40. 114/07/104 +7.

2010/2009 – průměr 1. desítky: 190,123/187,555 +2,568, 2. desítky: 151,611/147,943 +3,668 bS.

I v ženách seznáváme, takřka bez výjimky, nevelké posuny vpřed. Závodilo pouze o jednu méně. Lze předpokládat, že ve druhé polovině roku ještě mnohé z nich zaútočí na svá dosavadní maxima.

Pro větší přehled si projděme tabulku našich nejlepších, s daty, nakolik se zlepšily či zatímně zhoršily proti celému roku 2009: Lenka Orságová -10,2 bS, u ní ovšem věříme, že přijde vrchol na MS. Nutno ocenit její dlouholetou, poměrně stabilní vysokou kvalitu, na druhé straně, zdá se, by to chtělo nějaké změny v celkové strategii přípravy, aby bylo možné jít ještě výš. Pavla Kladivová +5,2 bS a +4 kg ve dvojboji i velice příznivý faktor d/kg!! Pokud udrží současnou tréninkovou formu a prodá na co viditelně má, měli bychom se brzy dočkat tuze příjemného překvapení a zúročení píle i erudice. Laura Lozová +0,4 bS… kéž má brzy lepší podmínky k tréninku. Jana Dubnová +11,4 bS a též výborný poměr d/kg, klobouk dolů před její schopností dobře se připravit na domácí šampionát, velice by se prosadila i na vrcholových mezinárodních soutěžích Masters.

Petra Orságová +9,2 bS, přidala 4 kg ve dvojboji a přitom o 2,5 kg zhubnula… Na mezinárodním mistrovství ČR v Praze prokázala jasný talent, současné maximum může posunout o podstatně výš. Julie Švecová +5,1 bS a rovněž hodně příznivý poměr v d/kg. I u ní je možné důvodně očekávat pozoruhodný vzestup! Lenka Ledvinová, atletka-olympionička, ukázala mnohým vzpěračkám nejen velice dobrou kvalitu, ale také techniku. Nepochybně dá přednost atletice, kdy však zvolila vzpírání byla by, přinejmenším, náramnou posilou reprezentačního kádru, třebaže absolvovala teprve dva závody (v dubnu a květnu).

Iva Saranová +2,4 bS, nevyšlo jí M-ČR, ale stále patří k největším nadějím. Marie Nováčková -11,3 bS, ale v jejím případě určitě nežehrejme, oprávněně získala další titul, a ač leckdy dvojnásobně starší než soupeřky (ač na to rozhodně nevypadá) má elán, podpořený potřebnou technikou (ta je mimochodem ihned patrná i u Marie Orságové, škoda, že to nelze říci o mnohých jejích nástupkyních). Desítku uzavírá Hana Gasiorová -2,2 bS, u ní roste váha o něco rychleji, než výkonnost, což, doufejme, znamená jev přechodný.

Ve druhé desítce nacházíme další šikovnou vzpěračskou elévku, 28letou Lenku Oganesjanovou, propadly sem i některé někdejší příslušnice špičky. Obecným problémem našeho sportu jsou nezřídka hodně špatné podmínky pro trénink, které se, snad ještě naléhavěji než u mužů, projevují u žen. Ty pak leckdy, kupříkladu, s ohledem na pracovní dobu, velmi obětavě trénují i v době, kdy už je organismus hodně unaven. V posuzování plus a mínus nutně musím brát v úvahu i sociální a jiné aspekty. Leckdy nejde o nedostatek vůle, ale o limit možnosti.

S tímhle, často velkým trápením, není zrovna snadné pohnout. Proto díky všem, kteří překonávají náramně těžké překážky…

Těžko zatím soudit jaké máme vyhlídky v olympijských kvalifikacích. U žen by se postup rovnal zázraku, nelze s ním počítat. Je však možné dosáhnout takového zlepšení, abychom o něj mohli reálně usilovat už v případě OH 2016; nyní se soustředíme alespoň na vyslání naší zástupkyně na zelenou kartu. U mužů je situace o něco nadějnější. Objektivně viděno ale bude vůbec nejtěžší, jakou jsme v olympijských kvalifikacích řešili, protože Jiří Orság je sice výborný, ostřílení borci neumdlévají, ale roky přibývají a příliv mladých je – až na výjimky slabší, než bychom potřebovali. A konkurence nespí…

S ohledem na velice složitou současnou celkovou situaci jsou ovšem některé výsledky českého vzpírání příznivé. Posilujme, co se daří, a urychleně čelme varovným stavům. Tyto úlohy nejsou lehké, ale jejich splnění není nemožné.

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze ČSV