Odkazy

 

Vážení kolegové!

 

Chci Vám všem poděkovat za MČR 2020. Můj zásadní názor, že Jury až na fatální chybu s pokusem Martina Štreichla pracovala velmi dobře! Tak si představuji, že jury pracovat má. Osobně ani já jsem si nebyl na 100% jistý, že rozhodnutí jury bylo špatně a hledal jsem jak v překladu pravidel IWF,  tak v originále. To co se následně dělo a děje na sociálních sítích, je silná káva i na můj žaludek a proto jsem porušil zásadu, že se na těchto mediích nebudu k vzpírání vůbec vyjadřovat. I když se ke mně rezignace Mgr. Jaroslava Théra nedostala (asi mne neuznává jako autoritu) v žádném případě jí nepřijímám (přes vše co se kdy mezi námi stalo, považuji ho za jednoho z nejlepších rozhodčích u nás). A oznamuji, že podobné excesy a osočování ze strany našich kolegů na sociálních sítích nehodlám tolerovat a budu je nadále řešit prostřednictvím  disciplinární komise. Vážení kolegové naším posláním je dohlížet aby se nastavená pravidla a směrnice beze zbytku dodržovala a závody proběhly v pořádku. Nikdo není neomylný a slušnost a kolegialita by měla být naší základní vlastností.

 

Ing. Jaromír Jílek

Předseda komise rozhodčích ČSV