Odkazy

Ve věku 70 let v minulých dnech zemřel JUDr. Petr Hron, v letech 1990 – 1992 poslední předseda Československého svazu vzpírání. Petr Hron pocházel z Bohumína, kde během let zastával v oddíle vzpírání různé funkce. Později odešel na ministerstvo dopravy do Prahy. Svoji činnost ve svazu ukončil rozpadem Československé federace v roce 1992. Čest jeho památce! 

Zprava JUDr. Petr Hron, Vasil Alexejev, Mgr. Marie Marášková (MVC Bohumína 1977)

Karel Prohl