Odkazy

Nespočet změn!!! Dosud nejrozsáhlejší tabulky!!

 

Tabulky za poslední období mi daly náramně zabrat. Změn je v nich nepočítaně! Více, než v uplynulých rocích, se do nich prosadili muži, ovšem doslova je překopaly ženy!! Dvojbojové pořadí v TOP 10 se v některých HK za loňský rok měnilo dokonce takřka z poloviny. V řadě ženských HK už je hodně těžké dostat se i do TOP 30, nemluvě o pozicích ještě vyšších, ale houfně se to děje. Ženské vzpírání v ČR je na velkém vzestupu, je ovšem třeba neumdlévat, protože jsme se sice k Evropě či světu, zejména, z kvantitativního pohledu, přiblížili, cesta do špičky je ovšem stále velice dlouhá. Nikoli ale nezvládnutelná, k čemuž může přispět vydatně rostoucí počet domácích konkurentek!

S posledním datem loňského roku skončily předchozí hmotnostní kategorie. Čekají nás teď dokonce dvojí HK - v rozvrstvení, které je více než sporné, těžko pochopitelné, reálně nezdůvodnitelné, a co hůř, značně nespravedlivé. Tyhle rankingy také nejsou úplně spravedlivé, mj. z toho důvodu, že nutně zachycují dvě byvší zásadní změny HK a předtím postupné doplňování a změnu členění rozmezí jednotlivých vah. Nicméně, ty změny nebyly tak dramatické a takřka vše bortící, jako ty nedávno schválené.

S historickými tabulkami, v rozmezí HK do r. 2018, můžete počítat, nejméně v několika dalších letech. Nemělo by smysl je dělat ihned podle nových HK, protože by takové pořadí totálně devalvovalo výkony dosažené v předchozích rocích. Kupř. mužská HK dříve do 56, je nyní snížena na HK do 55 kg, a do tohoto limitu se, víceméně, vejdou pouze protagonisté někdejší HK do 52 kg, notabene, když někdy do ní úporně neshazovali a dostali se tak do tzv. „bantamky.“

Historické tabulky, vytvořené ihned podle nových HK, by vyžadovaly nejméně tři roky nového zkoumání stovek ba tisíců protokolů. Pokud se do toho někdo chce pustit, ať to zkusí. Věřte, je to úmorná, nekonečná práce. Navíc je nutné uvědomit si, že takto sestavené tabulky by smetly vše, i to dobré, co naše historie přinesla. Mimochodem, zásadní právní normou zůstává presumpce neviny… I to je jeden z důvodů, proč zatím, alespoň v historických tabulkách, neměnit původně platnou strukturu HK.

Jako každé historické tabulky ve vzpírání, jsou i tyto logicky prioritně sestaveny podle dvojboje!! Jen jako pomocné a pro zajímavost - berte tabulky podle Sinclaira a oddílů podle Sinclaira. Pomněte, že se do nich dostali pouze ti, kdo se umístili v tabulkách podle dvojboje!! Ovšem lze říci, že TOP 60 podle Sinclaira jak mužů, tak žen je pořadím reálným.  

Rankingy žen podle dvojboje jsem opět rozšířil - už na TOP 50, protože i v tomto průmětu jsou relevantní!Nenajdete v nich jen padesátku nejlepších vzpěraček v HK 90+, protože těch tolik zdaleka nemáme…U mužských rankingů je už relevantní pořadí TOP 45, takže je také najdete v dosud nejrozsáhlejší podobě!

Soubory tradičně najdete jednotlivě i v kompletu. Ten je řazen takto: dvojboj ženy TOP 50, Sinclair ženy TOP 100 a Sinclair oddíly ženy TOP 8 a TOP 3. Následuje – dvojboj muži TOP 45 a dále Sinclair muži TOP 100 a Sinclair oddíly muži TOP 8 a TOP 6.

Pokud se budete důkladněji probírat pořadími, uvidíte, jak si vedou i v jednotlivých oddílech. Kupř. ohledně žen, v TOP 8 zaznamenali loni v TAK Hellas Brno a Aréně Pavly Kladivové 6 změn, z 8 možných! Společenství Olomouc si jich připsalo 5, stejně jako nový oddíl Haná Náměšť na Hané. Přibylo pět nových členek Klubu 200 podle Sinclaira. Důkladným pohledem shledáte že, zejména na poli ženského vzpírání, rozhodně nestagnujeme, a to je moc dobře!

Moc prosím o případná zpřesnění či opravy a velice děkuji za spolupráci všem, kteří včas a v perfektní podobě zasílají výsledkové protokoly.

Přeji co nejvíce nových zápisů do historických tabulek! Rád, bude-li třeba, opět brzy vytvořím nové.                            

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV