Odkazy

 

Vážení přátelé činky,

registrace oddílů/klubů ČSV a udělování soutěžních licencí pro rok 2019 bude probíhat od 15.12.2018 do 31.1.2019.

Výše plateb zůstává stejná, registrace oddílová/klubová činí 1000,- Kč. Soutěžní licence pro závodníky do 20 let včetně je 50,- Kč, od 21 let do 64 let pak 100,- Kč. Od 65 let (1954 a starší) se licence neuděluje s výjimkou těch jednotlivců, kteří hodlají startovat v mistrovských soutěžích družstev (I. – III. liga).

V případě platby po 31. lednu 2019 je cena registrace oddílu/klubu a cena soutěžní licence dvojnásobná.

Sportovní pasy a potvrzení platby (číslo účtu ČSV: 1717000504/0600) zasílejte na adresu: Český svaz vzpírání, Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6.

Platit je možné i v hotovosti na sekretariátu svazu v předem dojednaném termínu

Správní poplatek za přestupy a hostování činí 200,- Kč za osobu.