Odkazy

Vilém Türk

Vilém Türk
(10.5.1857-12.3.1920)
Světový champion amater ve vzpírání břemen a držitel mnoha světových rekordů

Převzato z časopisu „START“ 5/1902

Vilém Türk! Již zvučné jméno mistra, jehož věhlas jest po celé pevnině, zahrnuje v sobě řadu skvělých výkonů a dosud nepřekonaných rekordů, kterýmiž tento amatér proslavil čest ušlechtilého sportu těžké atletiky v soutěži všesvětové.

Türk narodil se r. 1857 ve Vídni, jest tudíž nyní 45 roků stár, vzdor tomu však nachází se i nyní ve formě tak výtečné, že až do dnešní doby po celých 11 roků jest nejlepším vzpěračem světa. Dobyl ohromnou řadu cen prvých při závodech ve všech zemích pevniny; jeho četné ceny representují hodnotu do tisíců korun jdoucí.

Podáváme některé nejnovější výkony Türkovy, které též jako rekordy světové uznány jsou: ve stoji spatném vzpírá tahem soupažně 140 kg 1krát, 132 kg 2krát, 115 kg 6krát, 100 kg 10krát, soupažně nadhozem 160 ½ kg 1krát, obouručně (rozdělená váha) tahem 132 kg (64 kg + 68 kg) a 147 kg nadhozem, jednoročním trhnutím koulovou činkou 76 ½ kg.

Tělesné míry jsou tyto: výška 180 cm, váha 116 kg, prsa 128 cm, paže napjatá 46 cm, předloktí 40 cm, zápěstí 22 cm, stehno 71 cm, lýtko 47 cm.

Oficielní titul mistra světa ve vzpírání břemen získal Türk svými výkony při císařské jubilejní výstavě ve Vídni r. 31.7.1898 (II. MS) u příležitosti mezinárodních atletických závodů, kterých se i jiní světoví championi jako Rus Jiří Hackenschmidt, Quido z Mayerů, Francouzi Pierre Bonnes a P.Maspoli zúčastnili. Türk obhajoval dle stávajících předpisů tehdáž v proposicích závodů udaných po tři roky své mistrovství světa a vyšel vždy z boje jako vítěz. Též velkých mezinárodních atletických závodů v Praze o mistrovství střední Evropy roku 1897 K.A.Žižka vypsaných „Na smetance“ se Türk s mnohými vynikajícími závodníky Rakouska a dobyl též ceny prvé.

Türk, ačkoliv má bez mála celé půlstoletí za sebou, nemíní se ještě ani zdaleka své činnosti vzdáti a hodlá ještě i v budoucnosti rakouské atletice nových vavřínů dobývati. V českých kruzích atletických získal sobě svou bodrou povahou mnoho přátel a zvláště náš přední klub těžké atletiky „Klub Atlet. Žižka“ čítá jej mezi své nejupřímnější přátele. Síle zdar!

Doplnění z jiných pramenů:

Ve Vídni se konala dne 27.3.1890 v místnosti klubu „Meidlinger A.C. Herkules“ soutěž o nejsilnějšího muže Rakouska. Zvolen široký výbor z řad odborníků. Cena pro vítěze byla v hodnotě 500 zlatých. Vyzývatelem byl Wilhem Thürk (tehdy 33letý), který utvořil 4 světové rekordy a zvítězil ve všech 4 disciplínách soutěže. Nadhoz s rozdělenou vahou 62,5 + 62,5 = 125 kg, nadhoz soupažně 136,5 kg, trhem jednoruč koulovou činkou 72,5 kg, trh sudu 80,5 kg naplněného vodou – 64 litry a pak od prsou 2x tahem.

Dne 15.9.1891 na stejném místě v dalším ročníku tohoto turnaje opět zvítězil Wilhem Thürk, když vytvořil řadu světových rekordů, nadhoz s rozdělenou vahou 68,2 kg levoruč + 72,5 kg pravoruč, 76,2 kg trhem jednoruč, 120,8 koulovou činkou na prsa a pak 2x tahem, 143 kg koulovou činkou nadhozem. Vzpírat začal ve 22 letech. Jeho další světové rekordy - nadhoz s rozdělenou vahou překonal v roce 1900 ve Vídni 147,4 kg, tah s rozdělenou vahou 130 kg 30.7.1901, tah soupažný s kotoučovou činkou dne 16.7.1901 výkonem 140 kg. Všechny uvedené rekordy vytvořil na závodech ve Vídni.

Dne 8.4.1892 7krát nadhodil 113,5 s volným přemístěním a 125,5 kg zvedl 2krát tahem soupažným s volným přemístěním. Dne 13.ledna 1904 slavil (měl 47 let) ve Vídni 25leté jubileum své sportovní činnosti.

V pořadí II. mistrovství světa se konalo ve Vídni dne 31.7.1898. Zvítězil Wilhem Thürk (v dobovém tisku čeští novináři píší Vilém Türk). Vzpíralo se v desetiboji, v tahu zvládl 127,5 kg v nadhozu 150,8 kg, ostatní disciplíny desetiboje tvořily jednoruče a vytrvalostní vzpírání.