Odkazy

Vážení, zejména mladší, sportovní přátelé,

 

drogy, v různých podobách, prostoupily razantně do života naší společnosti, ale to, že se stávají čím dál běžnější, neznamená, že je možné jejich užívání a zneužívání tolerovat. Sportovci především by si měli uvědomit, jaké dopady by mohlo zneužívání různých nebezpečných a závislost vyvolávajících látek mít.

 

Zlo všech drog spočívá primárně v rozkladu společenských vazeb, způsobuje zdravotní obtíže a potenciálně svazuje uživatele s kriminálním prostředím. Nedostatek informací pak tento problém jen prohlubuje, protože mladí lidé neinformováni o všech rizicích budou snáze podléhat svodům různých drog. Naopak informovanost o těchto rizicích prokazatelně podporuje schopnost obrany proti jejich zneužívání. Sportovec, který chce dosáhnout opravdu mimořádných výsledků, musí dodržovat takovou životosprávu, která mu umožní ten nejtvrdší trénink. Je nutné brát v potaz také fakt, že naprostá většina drog a jejich derivátů je ve sportu považována za doping, který je nepřípustný!

 

Chci dále zdůraznit, že u dnešních mladých, ale nejen mladých vzpěračů, kteří nějakou nelegální drogu vyzkoušejí, či dlouhodobě užívají, nevyvstávají jen problémy, o kterých jsem se již zmínil. Oproti ostatním lidem mají totiž v rámci naší „vzpěračské rodiny“ též odpovědnost za ostatní vzpěrače. Stát svým systémem podpory a sledování sportu každé zjištění porušování antidopingového kodexu trestá. A trestá nejen jednotlivce – zákazem činnosti a souvisejícím vyloučením z reprezentace nebo SCM. Následné krácení dotací do obou těchto složek našeho sportu, pak má dopad na všechny ostatní vzpěrače, kteří se připravují „čistě“.

 

Apeluji na vás touto cestou a vyzývám vás všechny, kterým na Českém vzpírání záleží k co největší odpovědnosti v přístupu k vaší životosprávě. Mnoho užitečných informací a doporučení najdete na webových stránkách Antidopingového výboru České republiky (www.antidoping.cz). V případě jakýchkoli dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat také mne nebo předsedu Reprezentační komise ČSV pana P.Ivaniče.

 

S pozdravem a přáním co nejlepších výkonů,

Mgr. Radim Kozel, vedoucí trenér SCM