Odkazy

Z jednání VR ČSV dne 20.3.2009 v Bohumíně

Jednání řídil Petr Krol, předseda ČSV.

 • Schválena účast na MS juniorů do 17 let za prostředky sponzora a oddílu Bohumína. Zúčastní se H.Gasiorová, P.Sedláček, J.Jureček, trenér P.Teplíček.
 • Program pro řízení soutěží počítačem dokončuje IWF aktualizací Sinclairových koeficientů. Budou nám předány na zasedání IWF v Madridu.
 • Na základě stížnosti závodnic, bylo uloženo předsedovi KR ČSV p. Šandovi řešit situaci, která vznikla při 1. kole ligy žen. Současně uloženo projednat s vrchními rozhodčími povinnost vykonávat funkci se vším všudy, včetně nepopulárních rozhodnutí a zasílání zpráv. Vyřešit situaci v delegování rozhodčích v Severomoravském kraji.
 • Radim Kozel přednesl hodnocení SCM za 1. čtvrtletí 2009. Vzhledem k tomu, že někteří sportovci v SCM skončili, došlo k úsporám finančních prostředků. Vedoucí trenér z ušetřených prostředků připraví návrh odměn pro trenéry, kteří trénují smluvní sportovce.
 • Schváleno zapůjčení vzpěračské podlahy ELEIKO do Havířova pro rok 2009. Podlaha byla po MSJ v Praze přidělena SC MV Praha, kde bude v roce 2010 instalována.
 • Předseda SK ČSV D.Kolář informoval o průběhu 1. kola soutěží družstev. Pozitivně hodnoceno pravidlo o možnosti využití juniorů ve dvou družstev témže kole. Po změnách schválených na VH ČSV od roku 2010 v kategorii juniorů se uskuteční mis. ČR J-17 a J-20 společně a J-23 společně se seniory.
 • Předseda RK ČSV P.Ivanič informoval, že MSJ 20 bude v Bukurešti v původním termínu.Všechny dopingové kontroly našich závodníků jsou negativní.
 • Schválen start závodnice Kladivové na ELEIKO Cupu v Rakousku na vlastní náklady. Mohou se přihlásit i další. Termín přihlášek do 25.3.2009.
 • Účast na ME mužů a žen zajištěna. Všichni jsou po zdravotní stránce v pořádku. Zdravotní stav P.Sobotky se zlepšuje. 
 • Dále upozornil na internetové stránky www.ronnie.cz kde je řada aktuálních věcí ze vzpírání, včetně odborných článků a statí. Doporučujeme zejména pro trenéry.
 • Projednávány výsledky a závěry z VH ČSV z 21.2.2009, včetně návrhu na řešení diskuze. Usnesení je zveřejněno na internetu, na svazové stránce. Schválen zápis z VH ČSV. Průběh jednání hodnocen kladně. V diskuzi vystoupilo 17 účastníků, většinou s konkrétními připomínkami či návrhy k soutěžím, k financování, k práci krajských svazů či oddílů. Většina byla zodpovězena řídícím schůze či předsedou ČSV. Řešení zbývajících bylo uloženo předsedům komisí.
 • Předseda HK ČSV p. L.Hakl seznámil se stavem financí. Jako velký problém se ukazuje, že nepřichází prostředky od Sazky. Ostatní prostředky postupně přicházejí. Ukazuje se nutnost připravit opatření k úsporám, zejména u soutěží. Prostředky na reprezentaci a SCM by měly být v plné výši.

Zpracoval: Václav Zázvorka