Odkazy

Informace z posledních VR Českého svazu vzpírání

 

Obecné informace:

 

 • Disciplinární komise po dohodě s NSA ukončila antidopingový případ Soni Karáskové.
 • Svaz řeší obnovení akreditační komise pro udělování trenérských licencí II. třídy. Proces akreditace je díky převodu kompetencí na stranu Národní sportovní agentury (NSA)
 • Na základě úspěšného dokončení investičního programu bylo rozhodnuto VR se pokusit i tento rok získat další prostředky z navazujícího programu. Proto koncem srpna byla podána žádost na pořízení investičního majetku.
 • Český svaz vzpírání v červenci vypsal výběrové řízení na pozici asistenta generálního sekretáře. Na základě nadcházejících pohovorů bude vybrán kandidát, který tuto funkci bude zastávat od 1.10.2021. Jedná se o celý úvazek. VR ČSV přistoupila k tomuto kroku z důvodu zkvalitnění administrativních služeb a z důvodu stále se zvyšující administrativní zátěže ze strany NSA. O výsledcích výběrového řízení bude Svaz informovat na webu
 • VR odsouhlasila odkup 50 výtisků nové dvojknihy K. Prohla a M. Šulce. Knihy budou přerozděleny v rámci oddílů.
 • Po dohodě VR ČSV a Karla Prohla ml. se připravuje se restrukturalizace oficiálního webu ČSV. Plánované spuštění se očekává koncem září.
 • Vzhledem k nevyužitému grantu IWF z roku 2020, který byl původně určen na realizaci školení, které nemohlo být realizováno z důvodu epidemie COVID se podařilo L.Pásztorovi po dohodě s IWF převést tyto prostředky na nákup materiálu. Z těchto nevyčerpaných prostředků byla zakoupena pánská činka Eleiko a dámské činka Eleiko. Toto vybavení bylo umístěno do SC Nymburk v rámci obnovy materiálové základny. Předpokládaný grant IWF na rok 2021 bude využit rovněž pro materiálové zabezpečení.
 • Předseda komise rozhodčích aktualizoval kompletní seznam aktivních rozhodčích. Komise rozhodčích plánuje ještě do konce roku realizovat pravidelné roční školení rozhodčích. Termín bude upřesněna webu.
 • Předseda komise mládeže rozšířil tým o nového člena Jana Koláře.
 • V první polovině roku byly jako smluvní sportovci  SC OLYMPU Praha zařazeni: Friedrich Adam , Weisserová Jana Následně byl ukončen smluvní vztah u P. Krywulta, D. Oračka a Elišky Pudvítrové  v OLYMPU Praha.
 • V rámci VR je diskutováno klíčové téma ohledně nedostatku zkušených trenérů pro vedení závodníků na mezinárodních soutěžích (zejména kat. U15/U17) – VR rozhodla na nadcházejících Evropských šampionátech a jiných závodech, aktivně zapojit a zařadit nové asistenty trenérů a organizační pracovníky.
 • Komise mládeže Českého svazu vzpírání připravila další běh školení cvičitelů a trenérů licence B. Speciální část školení trenérů licence B proběhne v Holešově ve dvou částech 27.-29.8.2021 a 19.-21.11.2021. Podmínkou účasti je členství v ČSV, aktivní výkon funkce cvičitele vzpírání po dobu alespoň dvou let a maturita.
 • Školení cvičitelů se bude konat v Holešově v termínu 29. až 31.10.2021.
 • Byla aktualizována a odsouhlasena směrnice pro náhradu cestovních náhrad, dle platné vyhlášky ČUS.
 • V první polovině roku VR odsouhlasila navýšení odměny rozhodčím na 800 Kč/závod. Byla rovněž provedena aktualizace výplatního lístku pro rozhodčí. Mustr je k dispozici na webu.
 • Byl povolen zápočet výkonů do ligy u závodníků: Polák, Kubíková, Krejčík (2.kolo 1. ligy) a Friedrich (1.kolo 3 ligy) z důvodu reprezentace ČR
 • Byl stanoven nový termín pro konání VH, a to 17.11.2021 v Nymburce.