z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání 3.12. 2020 a 13.1.2021

Hlavním bodem obou jednání byl dopad celkových sportovních omezení na náš sport a návrh nového kalendáře na rok 2021.

Vedle toho VR řešila konečné vyúčtování vůči MŠMT a další provozní záležitosti.

Bohužel před Vánoci došlo k opětovnému přitvrzení situace a restrikcí z důvodu pandemie COVID19, které nás ovlivní pravděpodobně ještě v prvním kvartále roku 2021.

Světlým zábleskem v našem sportu bylo úspěšné uspořádání 1. Online turnaje MS do 17 let v Horní Suché, kde se na stupních vítězů objevil Dominik Oračko (SOK) a  Alexandr Džobák (HSU). Svaz pro tuto akci dostal oficiální výjimku v rámci Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury.

 

  1. Obecné informace

 

IWF - Nové volby do IWF proběhnou březnu 2021

Disciplinární komise - z důvodu pandemie COVID19 se činnost komise pozastavila. Z tohoto důvodu nejsou ještě některé přestupky dořešeny.

OLYMP Praha - P. Ivanič informoval o novém zařazení sportovců do centra v samostatné zprávě.

Josef Kolář od 1.11. 2020 byl zařazen jako smluvní instruktor sportu Olympu CSMV

Dominiku Oračkovi  byla ke dni 31.10.2020 ukončena smlouva  ve SMLS od 1.11.2020 se zařazuje na  externí smluvní sportovec

 

Trenérsko - metodické aktivity ČSV

- v současné době probíhá distribuce trenérských průkazek sekretariátem ČSV.

- na webových stránkách svazu byl publikován seznam trenérů včetně jejich licencí

 

VR rozhodla , že v rámci grantu IWF na rok 2020 bude realizována společné školení trenérů, trenérů SCM a rozhodčích ve dnech 2.7. - 3.7.2021 v Nymburce.

Byl odsouhlasen předběžný harmonogram akce:

2.7.

- školení rozhodčích až 60 účastníků zodpovědný p. Jílek

- oponentury a školení trenérů SCM  40 účastníků zodpovědný p. Kozel

3.7.

- Seminář trenérů - hlavní prezentující T Fehér a ADV ČR 100 účastníků

Zodpovědný organizátor celé akce - L. Pásztor

 

Komise rozhodčích:

 

Předseda komise rozhodčích Ing. J.Jílek vyjádřil a publikoval na webu stanovisko svazu ohledně startů 9 letých závodníků pro informaci pořadatelům pohárových soutěží.

 

Komise mládeže:

VR odsouhlasila prováděcí pokyny pro SCM na roky 2021 - 2021 připravené R.Kozlem.

 

E. Brzoska informoval o úspěšné organizaci online šampionátu MS do 17 let a úspěšném vystoupení všech závodníků – D. Oračko 1. místo, A. Džobák . 2. místo

Na základě rozhodnutí VR nebudou národní rekordy z Online MS do 17 let uznány.

 

Komise reprezentační

VR odsouhlasila plán reprezentace na rok 2021 vypracovaný P. Ivaničem.

MS J 2021 – bylo dne 15.12.2020 přeloženo na termín 19.5. – 31.5. 2021. Předběžné přihlášky do širší nominace dle plánu reprezentace na rok 2021 byly již odeslány.

Finální přihlášky závodníků budou odsouhlaseny na další VR.

 

Agentura univerzitního sportu - UNIS, kterou v rámci ČSV zastupuje p. Ivanič, informovala o plánu na zařazení 3 - 5 vzpěračů, kteří budou finančně dotováni ze strany agentury.

Závodníci budou vybráni, dle doporučení reprezentační komise a odsouhlaseni na další VR.

 

Komise sportovně-technická

VR bylo rozhodnuto, že pořadí družstev ml. a st. žáků bude uveřejněno na webu na základě bodového hodnocení z 1.kola ligy. Vyhodnocení bude uvedeno na webu ČSV.

Byl odsouhlasen finální termínový kalendář předložený D. Kolářem a P. Ivaničem na rok 2021.

VR rozhodla, že systém týmových soutěží z důvodu nerealizovaných soutěží v roce 2020 i přes odsouhlasení nového systému na VH, zůstává stejný. Detailní informace budou poskytnuty po dalším zasedání VR.

 

 

Komise legislativně právní

Na VR byl představen návrh novely „Přestupního řádu ČSV“. Tato aktualizovaná směrnice bude dostupná na webu ČSV do 31.12.2020 a bude platná od 1.2.2021.

 

Komise hospodářská

V rámci čerpání rozpočtů svazu bylo VR odsouhlasen nákup následujícího materiálu:

 

- Magnesium - cca. 3000 kostek

- 26 sad malých kotoučků 0,5 - 5 kg zn. Eleiko v hodnotě 200 tis. Kč

- 10 sad technických os (5kg) včetně kotoučů (2,5 kg)

Materiál byl přerozdělen na základě doporučení komise mládeže a SCM na následující VR

 

Zapsal: D. Kovač