z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání ze dne 6.8. a 4.9. 2020

 

Bohužel současná situace ohledně stále se měnícího se stavu hygienických opatření významně ovlivňuje veškeré sportovní dění nejen v ČR, ale i ve světovém měřítku.

Právě z tohoto důvodu došlo k postupnému zrušení veškerých klíčových akcí na mezinárodní úrovni.

Proto IWF přišlo s návrhem jak udržet kontinuitu závodů na mezinárodní úrovni a to v podobě možné alternativy pořádání tzv. online soutěží bez nutnosti cestování a kontaktu s jinými závodníky v době celosvětové pandemie.

Přesné zadání a technická minima již řeší v současné době reprezentační komise, která připravuje podklady pro financování této varianty.

I přes tyto komplikace se snaží svaz udržet v chodu soutěže alespoň na národní úrovni a to i za cenu dílčích opatření a pravidel, jak tomu je v připravovaném MČR Mužů a žen, které se bude konat začátkem října v Praze.

Vedle výše uvedených věcí VR ČSV dále řešila běžné organizační činnosti spojené s novými požadavky a fungováním svazu samotného.

 

1. Obecné informace

 

Akademické MČR ve vzpírání – VRČSV  řešila možnost participace Akademického mistrovství ČR a jeho zařazení do oficiálního soutěžního kalendáře ČSV.

Na  základě jednání p. Ivaniče a generálního sekretáře ČAUS p. Vladyky bylo dohodnuto, že všichni závodníci tohoto akademického mistrovství musí být rovněž členy ČSV.

Důvodem tohoto kroku je vyšší kontrola závodníků z hlediska Antidopingu a tím splnění podmínek IWF a Akademického mistrovství světa, které přímo navazuje na tento druh národní soutěže.

Od roku 2021 bude AMČR zařazeno do soutěžního kalendáře ČSV jako samostatná soutěž.

 

Investiční program MŠMT - E. Brzoska a D.Kovač začátkem roku zhotovili žádost v rámci dotačního programu MŠMT na nákup sportovního vybavení pro ČSV.

V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno celkem 30 závodních činek, 15, tréninkových platforem, 3 závodní platformy a 2 sady výrazových stojanů vše od firmy Eleiko.

Materiál bude propůjčen oddílům, dle rozdělovníku vypracovaného VR ČSV.     

 

Motivační program – podpora mládežnických družstev – VR odsouhlasila novou verzi motivačního programu po podporu mládežnických družstev, který byl připraven E. Brzsoskou. Podmínky a aktuální znění tohoto programu je již dostupné na webu.

 

Restrukturalizace webu -  do konce roku proběhne úprava webu, vznikne nová přehlednější struktura stránek. Systém bude využívat novou logiku vyhledávání. Bude rovněž vyřešena kompatibilita s mobilními telefony a další.

 

Nové knihy K. Prohla

K. Prohl informoval o novém vydání dvojknihy o historii české reprezentace

Náklad 100 ks

 

Trenérsko – metodické aktivity ČSV

Školení cvičitelů III. třídy–  proběhlo 3. -5. 7. 2020 v Holešově, celkem bylo vyškoleno 30 nových cvičitelů vzpírání.

Školení trenérů II. třídy: – v rámci posledního ročníků tohoto školení nedokončili tento kurz pánové Kohout a Rychnavský.

 

Komise mládeže

Jednou z mála mezinárodních soutěží naší juniorské reprezentace byl V4 Junior CUP konaný v termínu 4. – 6.9. 2020 Raszin (PL), trenéři Khek, Rychnavský.

 

Komise legislativně právní

V rámci nových stanov byl vydán registrační formulář pro vydání sportovního průkazu a zároveň pro registraci člena do spolku ČSV. Tento formulář je již dostupný na webu ČSV.

Bez vyplnění a odeslání tohoto formuláře na sekretariát nebude možné vydat sportovní průkaz svazu.

 

Komise hospodářská

Z důvodu omezeného počtu realizovaných soutěží vznikl mírný převis finančních prostředků, který bude využit následovně:

Bylo odsouhlaseno navýšení prostředků na SCM o 60%  tzn. závodník 1 200 Kč, trenér 1 500 Kč

Bylo dohodnuto dočasné navýšení finančních kompenzací za organizaci soutěží. Bude upřesněno na další VR.

Dále došlo ke zvýšení odměny rozhodčím a ředitelů soutěží na 1000 Kč/den. Zároveň je umožněno počítat cestovné autem. Platnost od 5.9.2020.

Nutno poznamenat, že se jedná pouze o dočasné navýšení do konce roku 2020.

 

Zapsal: D. Kovač