z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání z 18.6.2020 v Praze

 

  1. Obecné informace

 

K. Duspiva informoval o celkových poskytnutých prostředcích pro rok 2020 z MŠMT

REPRE  - 5 215 000 Kč

TALENT - 2 650 000 Kč

ORGANIZACE - 3 900 000 Kč

I přes epidemii COVID19 nebyl ze strany MŠMT rozpočet krácen. Rozpočet je tak v obdobné výši jako minulý rok 2019.

 

Na emailovou žádost (16.6.) T. Králové vystoupil spoluorganizátor J. Gasior ohledně věci CWO a Akademického MČR ve vzpírání.

VR potvrdila předchozí stanovisko ohledně AMČR, a to že z důvodu možného překryvu finančních prostředků se od této soutěže zcela distancuje.

 

Na základě rozhodnutí VR byla závodnice  T.Králová, z důvodu nesportovního chování dle článku 4 odst. 2 bod e) Stanov, navržena na podání vysvětlení šíření nepravdivých informací ohledně jejího požadavku na studium Trenéra I. třídy na sociálních sítích. Vysvětlení bude v režii Disciplinární komise.

 

Síň slávy – na základě rozhodnutí VR byli do „Síně slávy“ zařazeni: F. Filip z Chomutova, L. Pasztora z Horní Suché, in memoriam A. Kubici z České Třebové a Petra Krola.

 

VR odsouhlasila dar k životnímu jubileu 75 let u p. Šandy a p. Brzosky, předání bude realizováno v rámci MČR mužů a žen v Praze.

 

Materiálová podpora oddílů: Vzhledem k již obdrženým prostředkům bude obratem vyhověno poslední žádosti z roku 2019 oddílu Slavoje Plzeň – zodpovědný E. Brzoska

 

VR doporučila a schválila přípravu reportáže České televize z MČR mužů a žen 2020.

 

VR schválila P.Ivaniče jako koordinátora projektu VICTORIA (UNIS), který vznikl v rámci MŠMT pro podporu univerzitních sportovců.

 

Na základě rozhodnutí VR byl pro tento rok, a to z důvodu epidemie COVID19 zrušen „Motivační program – podpora družstev“

 

Trenérsko – metodické aktivity ČSV

 

Školení cvičitelů III. třídy–  proběhlo 3. -5. 7. 2020 v Holešově

Přihlášeno 16 uchazečů

Školení nevyžaduje žádné náklady vůči ČSV

 

Školení trenérů I. třídy: – na základě rozhodnutí VR nebude pro tento rok realizováno

 

Nové průkazky trenéra ČSV

  • E. Brzoska představil a VR odsouhlasila, oficiální průkazky trenérů ČSV.
  • Průkazky jsou platné pouze pro trenéry II. a I. třídy
  • Distribuce průkazek bude realizovaná přes sekretariát ČSV

 

Komise reprezentační

 

Z důvodu současného stavu bude kalendář mezinárodních soutěží upřesňován postupně.

V tuto chvíli se plánují následující soutěže:

 

10.9. – 20.9. ME do 20 a 23 let - Finsko

20.10. – 24.10. FISU World University Championships – Korea

31.10. – 8.11. ME Mužů a žen

11.11. – 18.11. MS do17 let - Peru

 

V rámci ME do 20 a 23 let byli do širšího týmu nominováni:  Petr Mareček, Petr Stránský, Josef Kolář, Martin Štreichl, Jakub Gorný, František Polák, Dominik Oračko, Vendula Šafratová, Adéla Šnajdrová

 

V rámci závodů V4 se zatím plánuje účast na V4 Junior CUP v termínu 4. – 6.9. 2020 Raszin (PL), nominace závodníků provede E. Brzoska, delegace Khek, Rychnavský

 

Komise legislativně právní

 

Byla odsouhlasena a vydána Směrnice pro poskytování cestovních náhrad v rámci svazu. Bude publikována na webu

 

Zapsal: D. Kovač