Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání

Kdy: 15. 1. 2020 v 10:00

Kde: SC Nymburk

 

Přítomni: P. Krol, J. Jílek, P. Ivanič, D. Kolář, D. Kovač, L. Pásztor, E. Brzoska

Omluveni: L. Ambrož, Z. Eret

Návrh na termín další schůze VR – 12. 2. 2019 v 10:00 v Praze

 

1. Obecné informace

 

VR obdržela smutnou informaci o úmrtí Karla Saitla. Český svaz vzpírání přišel tak o další legendu našeho sportu. Na poslední rozloučení s Karlem Saitlem byl za ČSV nominován předseda STK Mgr. Daniel Kolář.

Licence programu PowerLifter – licence bude volně přístupná na vyžádání jednotlivých oddílů. V případně zájmu prosím kontaktujte D. Koláře.

Dne 15. 1. byl v Nymburce proveden rozhovor a natáčení do OH magazínu se závodníky Jiřím Orságem, Michaelou Skleničkovou, Petrem Petrovem a reprezentačním trenérem Pavlem Ivaničem v rámci Olympijského magazínu ČT

Proběhlo focení na akreditaci OH 2020, současně byl vyfocen celý reprezentační tým pro případ reprezentace kteréhokoliv závodníka na LOH 2020.

Závodníkům Davidu Mahovskému a Josefu Kolářovi byla odsouhlasena žádost pro zahraniční starty

 

Mezinárodní komise

L. Pásztor informoval o pořadatelství soutěže V4 Cupu v tomto roce. Soutěž proběhne na Slovensku, finanční prostředky ze strany IWF budou na tuto soutěž uvolněny ve stejné výši jako v minulých letech.

 

Komise rozhodčích:

Ing. J. Jílek informoval o proběhlém školení rozhodčích.

Celkem je proškoleno a evidováno v ČSV 100 rozhodčích, z toho cca. 60 je aktivních.

 

Komise reprezentační

E. Brzoska zhodnotil kvalitní výkony v rámci proběhlého ME do 15 a do 17 let a poděkoval všem závodníkům a realizačnímu týmu. V rámci šampionátu bylo vybojováno 5 medailí a překonáno 5 evropských a 22 národních rekordů.

Byla navržena předběžná nominace na MS do 20 let v Rumunsku:

Polhoš do 61 kg

Polák (do 61 kg)

Moskál Matěj (do 55 kg),

Trenér: L. Pásztor

P. Ivanič informoval, že v době rozpočtového provizoria ČSV budou VT pro muže, ženy, juniory do 20 a 23 let v Nymburce hrazeny ze strany Olymp CS MV do ME 2020

P. Ivanič informoval, že závodník D. Oračko byl zatím jako jediný z reprezentace zařazen do speciálního antidopingového programu – ITA.

 

Komise sportovně-technická

Bylo odsouhlaseno (6:0) rozdělení 1. kola III. Ligy na 2 skupiny na Moravě z důvodu vysokého počtu účastníků. 1. kolo bude Horní Suché a v Olomouci.

D. Kolář zohlední tuto skutečnost v kalendáři ČSV společně s rozdělením týmů do jednotlivých skupin.

Daniel Kolář představil první návrh nového systému soutěží na období 2021 – 2024.

Byla odsouhlasena změna bodování výkonu u soutěže mladších žáků. Změna se týká pouze skoku a hodu, kdy se snižuje hodnota bodu za 1 cm z 10 na 5. Změna je platná s okamžitou platností.

 

Komise legislativně právní

D. Kovač představil aktualizaci Soutěžního řádu a příslušných příloh. Aktualizovaný soutěžní řád a příslušné směrnice budou vydány koncem ledna s platností 1. 2. 2020.

Jeden z posledních odsouhlasených bodů v rámci Směrnic, bylo navýšení poplatku za přestup závodníka na 500 Kč.

V současné době se pracuje na další směrnici pro plnění cestovních náhrad a připravují se podklady pro změnu Stanov z pohledu oficiálních zřízení „podspolků“ v rámci svazu.

 

Zapsal: D. Kovač