Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání ze dne 11. 12. 2019 v Praze

 

Kdy: 11.12.2019 v 10:00

Kde: Olymp Praha

 

Přítomni: P.Krol, J. Jílek, P. Ivanič, D. Kolář, D. Kovač, L. Ambrož, Z. Eret

Omluveni: L. Pásztor, E. Brzoska (z důvodu reprezentačních povinností)

 

termín další schůze VR – 15.1.2019 v 10:00 v Nymburce

 

1: Obecné informace

Byla zakoupena volná licence programu PowerLifter pro účely pořádání svazových soutěží. O způsobu nakládání s touto licencí budou oddíly informovány koncem ledna 2020.

 

Žadatelé o příspěvky na dovybavení vzpíráren – na základě zhodnocení stavu fin. prostředků bude vyhověno všem žadatelům. Předání bude dohodnuto individuálně, odpovědný E. Brzoska

 

VR odsouhlasila o využití IWF grantu na rok 2020 na celosvazové školení. Pro zvýšení atraktivnosti bylo rozhodnuto pozvat víceprezidentku IWF Ursulu Garza Papandrea . Termín bude upřesněn začátkem roku 2020

 

2. Nové:

ČSV řeší dopingový případ Soni Karáskové, která odmítla mimosoutěžní odběr Antidopingového výboru ČR. Na základě platných směrnic, bude zorganizována disciplinární komise pro řešení případu.

Na základě výše uvedených skutečností VR ČSV projednala žádost BC Praha o anulování výsledku Soni Karáskové z posledních závodů.

VR odsouhlasila (6:1) toto vyjádření: Vzhledem k faktu, že došlo k mimosoutěžnímu odběru až 10 dní po závodech, výsledek Soni Karáskové z kvalifikace ligy žen zůstává platný.

 

Dne 15.1. bude v Nymburce proveden rozhovor se závodníky v rámci Olympijského magazínu ČT

 

Byly odsouhlaseny starty v zahraničí pro závodníky Stránského a Hertlovou na rok 2020.

 

Byla odsouhlasena předběžná nominace na MS do 20 let v Rumunsku: Štreichel (do 89 kg) a Polák (do 61 kg), trenér L.Pásztor.

 

Byl odsouhlasen návrh Soutěžního kalendáře na rok 2020 – Pro 7, proti 0

 

Změna v uznávání národních rekordů. Nové rekordy budou moci být uznány pouze na předem vyznačených soutěžích ve sportovním kalendáři ČSV. Přesné znění bude specifikováno v novém vydání soutěžního řádu.

 

VR odsouhlasila navýšení limitu na přihlášení 500 Kč/osoba pro závodníka přihlášeného na technické poradě v rámci MČR jednotlivců, odsouhlaseno (6:1)

 

Byla představena aktualizace Soutěžního řádu, ten bude finálně vydán k lednu 2020 po příští VR.

 

Rozdělení prostředků mezi oddíly za rok 2019:  

Jízdné a pořadatelství: 790 tis. Kč

Rozhodčí: 392 tis. Kč

Materiál: 586 tis. Kč

 

Upozornění pro rozhodčí. V případě zasílání výplatnice pro rozhodčí emailem, není možné si účtovat 19 Kč za poštovné.

 

Zapsal: D. Kovač