Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání ze dne 20.11.2019 v 10:00 ve Sportovním centru Nymburk

 

Přítomni: P.Krol, E.Brzoska, J. Jílek, P. Ivanič, D. Kolář, D. Kovač, L. Ambrož, L Pasztor, R. Kozel, Z. Eret

 

 1. Obecné informace
  1. Členství cizinců v ČSV – v rámci sdílení informací, bude na webu zveřejněn seznam cizinců s platnými členskými známkami, a to od ledna 2020 a pak vždy v případě nově přidělené známky.
  2. Federace vzpírání V4 - Předseda Petr. Krol informoval o přípravě nové regionální federace  v rámci IWF sdružujícím země V4. Nová regionální federace V4 by měla být dotována 15 000 USD na činnost., předpoklad finalizace a založení leden 2020.
  3. Žadatelé o příspěvky na dovybavení vzpěračských oddílů – na základě zhodnocení stavu fin. prostředků bude vyhověno všem žadatelům.
  4. P. Krol infomoval o možnosti IWF grantu na rok 2020: 8000 USD na vybavení a 6000 USD na školení – Na základě návrhu P. Ivaniče pozvat v rámci semináře lektorku a zároveň víceprezidentku IWF Ursulu Garza Papandrea. Bude dále diskutováno na příští VR.
  5. Na základě posledních zkušeností z MEJ v Bukurešti, VR odsouhlasila doplnění směrnice ohledně uznávání výkonu závodníků v ligových soutěžích, které jsou v termínu jejich reprezentačních startů. Pokud bude chtít oddíl uznat výkon závodníka, u kterého je překryv reprezentačního startu a týmové soutěže, musí oddíl požádat ČSV – komisi reprezentační předsedu Pavla Ivaniče písemnou formou nebo emailem minimálně 30 dní před plánovanou týmovou soutěží.
  6. Odsouhlasena nominace na Zlatou činku 2019
  7. p. Krol informoval o slavnostním předání a otevření hrobu Fridolína Hoyera, které se bude konat 8.7.2020.
 2. Komise a agendy
  1. Komise rozhodčích
   Školení rozhodčích bylo provedeno ve 3 termínech:
   1. Pátek 8.11.2019 v Holešově – splněno, celkem přítomno 20 účastníků
   2. Pátek 29.11.2019 v Horní Suché
   3. Sobota 23.11.2019 v Plzni

   Rozhodčím budou proplaceny cestovní výlohy a stravné.

  2. Komise mládeže
   1. Byly schváleny odměny za 2. pol. 2019 v navrhované výši.
   2. E. Brzoska informoval o nominaci na ME do 15 let a do 17 let v Izraeli (6.-14.12.2019). Trenéři Brzoska, Khek, Rychnavský
    1. Závodníci do 15 let:

     Šafratová Vendula (H. Suchá), Džobák Alexandr (H. Suchá), Krejčík Vojtěch (Sokolov), Kozlová Karolína (Ostrava)

     Závodnice V. Šafratová musela splnit na lize juniorek minimální výkon 135 kg ve dvojboji. – Na žádost E. Brzosky byla odsouhlasena možnost posunu kvalifikačního výkonu Šafratové na MČR v Holešově. Zde byl minimální výkon pro nominaci splněn 139 kg.

    2. Závodníci do 17 let:

     Moskal Matěj (H. Suchá), Polhoš Marek (B. Sokolov), Oračko Dominik (B. Sokolov), Kolář Jan (Holešov), Kubíková Marie (Ostrava)

  3. Komise reprezentační
   • P. Ivanič informoval o proběhlém ME do 20 a 23 let v Bukurešti, závodníci převedli kvalitní výkony, závody proběhly bez problémů.
   • Byly odsouhlaseny odměny závodníkům a realizačního týmu dle platné směrnice.
    1. RT ved. trenér Ivanič, as. trenéra Pasztor, Brzoska, Khek
    2. Kompletní nominace jsou obsaženy v detailní zprávě komise.
    3. Do 20 let (Kubíková, Polhoš, Moskál, Streichel, Barteček Oračko)
    4. Do 23 let (Stránský, Kolář Josef, Gorný)
   • Z důvodu chybějícího monitoringu ADAMS nenastoupil Mareček
   • Na základě stále se opakujících problémů s monitoringem ADAMS u závodníků Marečka a Gorného bude těmto závodníkům a jejich klubům zasláno písemnou cestou oficiální upozornění, že v případě dalšího prohřešku tohoto typu bude závodník vyřazen z reprezentace.
   • P. Ivanič informoval o proběhlém stříbrném turnaji v Turecku (14. – 17. 11)
   • Vystoupily Skleničková, Hertlová,Petrov, Kučera, Orság, RT Ivanič, Pasztor. Nejlepší umístění dosáhly: Orság, Petrov, Kučera (viz. komentář web), Hertlová mírně zraněná – zápěstí
   • Byla odsouhlasena předběžná nominace na stříbrný turnaji na Maltě (27.1.- 31.1) – Petrov, Orság, Kučera, dále dle výkonnosti Gasior, Krywult a vývoje OH kvalifikace  P. Ivanič  jako ved. trenér. +1
  4. Komise sportovně-technická
   • Byl odsouhlasen návrh Soutěžního kalendáře na rok 2020 – 2. verze bude zaslána před další VR.
   • D. Kolář představil technické minimum pro pořádání mistrovských soutěží. Návrh bude zapracován jako dodatek (směrnice) k Soutěžnímu řádu. Zatím bez finančních penalizací
  5. Komise legislativně právní

   Do Směrnice bude doplněno: V případě uplatňování cestovních náhrad budou hrazeny náklady ve výši cestovného vlakem II. třídy i za předpokladu použití jiného dopravního prostředku.

  6. Komise hospodářská
   • Čerpání prostředků probíhá dle plánu.
   • Zůstatky financí v programech k 31.10.2019:
    • Organizace sportu 2,8 mil. Kč
    • Talent 1,2 mil. Kč
    • Repre 0,7 mil. Kč

 

 

Zapsal: D. Kovač