Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání ze dne 10. 10. 2019 v Nymburce

 

Přítomni: P.Krol, E.Brzoska, J. Jílek, P. Ivanič, D. Kolář, D. Kovač, L. Ambrož, L Pasztor, R. Kozel, Dalibor Klimša (jako host)

Omluven: Z. Eret

 

1. Obecné informace

 

VR schvaluje změnu termínů v soutěžním kalendáři, 30.11.2019 finále ligy st. žáků a 7.12. finále ligy ml.žáků

 

VR projednala žádost TAK Hellas Brno na možnost startu závodnic jiné národnosti na MČR mužů a žen a to následovně:Pokud zahraniční závodník/závodnice splňuje všechny povinnosti uvedené v soutěžním řádu ČSV tzn. má platné oddílové členství a zaplacenou registraci pro daný rok, může startovat na jakékoliv mistrovské soutěži ČR bez omezení.

 

Předseda Petr. Krol informoval o přípravě nové regionální federace  v rámci IWF sdružujícím země V4. Nová regionální federace V4 by měla být dotována 15 000 USD na činnost. Jednání předsedů V4 bude uskutečněno při akci ME do 23 let v Bukurešti.

 

VR odsouhlasila zakoupení neomezené licence programu PowerLifter od Tomáše Polese. O možnosti využívání budou oddíly informování následně.

 

VR schválila žádost Dalibora Klimši angažovat se v pozici manažera pro obchodní činnost ČSV s cílem shánění sponzorských prostředků. Tato pozice není finančně ohodnocena a bude vykonávána zdarma.

P. Krol informoval o možnosti IWF grantu na rok 2020: 8000 USD na vybavení  nebo 6000 USD na školení

 

VR na žádost Dalibora Klimši bere na vědomí vznik podspolku  - Severomoravský svaz vzpírání.

 

Na základě dohody s předsedy ČSV a iniciativy závodníka M. Šulce (Boh.Praha), VR odsouhlasila vznik oficiálních Facebookových stránek.

 

2. Komise a agendy

 

Komise rozhodčích:

Předseda komise rozhodčích informoval o plánovaných školeních pro rozhodčí.

Školení rozhodčích bude provedeno ve 3 termínech:

  1. Pátek 8.11.2019 v Holešově
  2. Pátek 29.11.2019 v Horní Suché
  3. Pro Čechy bude ještě termín upřesněn.

 

Komise mládeže:

R. Kozel informoval o dobré kvalitě mládežnických soutěží

Nově zařazeny do „A“ skupiny SCM závodnice Švaňová a Drobek, oba do 17 let

 

E. Brzoska informoval o širší nominaci na ME do 15 let a do 17 let v Izraeli (6.-14.12.2019).

1. Odsouhlaseny závodníci: závodníci do 15 let: Šafratová Vendula (H. Suchá), Džobák Alexandr (H. Suchá), Matik David (H. Suchá), Krejčík Vojtěch (Sokolov), Kozlová Karolína (Ostrava). Závodnice V. Šafratová musí splnit na lize juniorek minimální výkon 135 kg ve dvojboji.

2. závodníci do 17 let Moskal Matěj (H. Suchá), Polhoš Marek (B. Sokolov), Oračko Dominik (B. Sokolov), Kolář Jan (Holešov), Kubíková Marie (Ostrava)

 

Komise reprezentační

Předseda reprezentační komise informoval o turnaji  Modré meče 29.8. - 31.8.  - Bronzový turnaj OH kvalifikace a MS v Thajsku.

I přes méně  úspěšné vystoupení českých reprezentantů je nominace  na Olympijské hry stále dosažitelná.

Důvodem je nový systém kvalifikace, ve kterém hraje významnou roli i počet dopingových případů jednotlivých zemí.

 

VR projednala informaci týkající se ME do 20 a 23 let v Bukurešti

  • nominaci závodníků a realizačního týmu
  • U juniorských závodníků reprezentujících v Bukurešti bude výkon uznán i pro případ jejich absence v juniorské lize.
  • Do 20 let (Kubíková, Polhoš, Moskál, Streichel, Barteček Oračko)
  • Do 23 let (Stránský, Kolář J., Gorný)

 

Předseda reprezentační komise P. Ivanič infomoval o akcích v roce 2020

27.1. – 31.1.       Roma 2020 World Cup – OH kvalifikace Itálie

28.2. – 1.3.         Malta International Open – OH kvalifikace Malta

5.3. - 15.3.          MS-juniorů – juniorek OH kvalifikace - Turkmenistán

4.4. – 12.4.         ME – mužů a žen – OH kvalifikace - Rusko

24.7. – 9.8.         OH Japonsko

18.8. – 30.8.       ME do 15 a 17 let – Latvia

12.9. – 20.9.       ME do 20 a 23 let - Finsko

20.10. – 24.10. FISU World University CHampionships – Korea

11.11. – 18.11. MS do17 let - Peru

 

Více detailů je obsaženo v informaci reprezentační komise zveřejněné na webu

 

Komise sportovně-technická

VR projednala problém s licencí A. Žváčkové, kde nebylo jasné členství. Výsledkem je, že A.Žváčková je platnou členkou TAK Hellas Brno s platným  hostováním do Areny Praha.

 

Komise legislativně právní

D. Kovač představil aktualizaci Soutěžního řádu, dle aktuálních pravidel IWF. Připomínky budou zapracovány do příští VR. Po odsouhlasení bude nový řád publikován.

D. Kovač představil připravovanou novelu financování sportu na roky 2021 a další. Jedná se o vznik nové agentury pro financování sportu v ČR.

Bude zajištěn překlad pravidel IWF do ČJ, a to do konce roku 2019, které budou k dispozici na webových stránkách

 

Komise hospodářská

Čerpání prostředků probíhá dle plánu.

 

Zapsal: D. Kovač