Odkazy

z jednání Výkonné rady ČSV z 16. 4. 2019 v Praze

 • Na jednání byli přítomni všichni členové VR s výjimkou omluveného místopředsedy R. Kohouta. Jednalo se o předposlední schůzi před nadcházejícími volbami nové VR na Valné hromadě 11. května 2019.
 • R. Kozel předložil návrh na rozdělení finančních prostředků pro dotčené oddíly a trenéry na I. pololetí 2019 v systému SCM. VR návrh schválila s tím, že příslušné finanční plnění bude možné ihned po konečném schválení letošní dotace pro talentovanou mládež na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Dle posledních informací byla příslušná žádost svazu odborem sportu akceptována.
 • Start Plzeň po 1. kole II. ligy podal stížnost na lednové přestupy do BC Praha v rozporu s Přestupním řádem. VR tuto záležitost projednala již 1.3.19, kdy bylo vysvětleno, že žádost o schválení přestupů byla podána v řádném termínu, v tu dobu ale stále ještě probíhalo ustavování klubu BC Praha, který se vydělil z CCBC Praha. Všichni vzpěrači jak z CCBC, tak i ti, kteří měli zaregistrovaný přestup, byli do BC přepsáni ve druhé dekádě ledna. VR toto vysvětlení přijala a na svém posledním jednání 16.4. znovu potvrdila.
 • V reakci na stoupající zájem nových oddílů o přijetí do ČSV VR schválila obsah přihlášky pro nové oddíly ČSV, který bude vyvěšen na svazových stránkách. VR souhlasí s konečnou formální úpravou obsahu přihlášky, která bude vyvěšena na webu. 
 • Na sekretariátu svazu jsou k dispozici nově zakoupené svazové odznaky a odznaky rozhodčích.
 •  Technické zajištění 1. kola I. ligy mužů 2.3.19 v Havířově neodpovídalo potřebám hladkého průběhu soutěže, v úvahu připadá snížení svazového pořadatelského příspěvku.
 • Pro soutěže družstev žáků a juniorek v dalším OH cyklu je třeba projednat na VH 11.5.19 uvažované změny jednotlivých skupin dle regionů.
 • Nominace pro MSJ 20 na Fidži 1.-8.6.19: 61/Polák, +109/Oračko, vedoucí a trenér L. Pasztor, osobní trenér D. Oračka S. Rychnavský (z grantu od města Sokolov). Organizátoři MSJ v Tichomoří nezajišťují ubytování pro jednotlivé výpravy, účastníci si musí vhodný hotel na Fidži sehnat sami, což není jednoduché, jak se přesvědčil vedoucí naší skupiny L. Pasztor. Ještě že není nutné vézt s sebou soutěžní činku ...
 • VR projednala vystoupení našich reprezentantů a reprezentantek na ME mužů a žen v Batumi.  Dle očekávání nejlepších umístění dosáhli naši supři - 6. a 7. místo, v první desítce skončily Králová a Hertlová, v kategorii +87 kg druhá desítka na startu nebyla. Ze zbývajících zaujal P. Petrov osobním rekordem v nadhozu, dobře vystoupil ve své premiéře Mareček na 15. místě, když porazil dalších deset soupeřů. Celkové pořadí zemí potvrdilo naši aktuální kvalitu a možnosti.
 • Probíhá přepis členské základny podle oddílů pro Rejstřík sportu na MŠMT. K 15.4. je zatím zapsáno 455 členů, stále nejsou dispozici údaje z většiny oddílů. Nahrání do Rejstříku musí být ukončeno do 30.6.19. Dodržení tohoto termínu bude podmínkou pro zařazení do systému státních dotací v roce 2020 - pravděpodobně již v režii Státní sportovní agentury.
 • VR vzala na vědomí zařazení S. Rychnavského ze Sokolova od 1.4.19 do realizačního týmu mládežnické reprezentace. Sokolovské vzpírání má stále zvuk.
 • MŠMT schválila letošní dotaci na činnost svazu ve výši srovnatelné s rokem 2018. Ke zvážení je možnost navýšení příspěvku pořadatelům soutěží a ošatného pro rozhodčí podle velikosti soutěže.
 • VR vyslechla názory asistenta reprezentačního trenéra L. Bečváře na realitu a obsah školení trenérů. ´´Výuku vzpírání ´´ mimo svazové struktury nabízejí jednotlivci bez dostatečné kvalifikace, na webových stránkách svazu by měl být vyvěšen a doplňován seznam trenérů licence B a A, při školení trenérů chybí praktická část. VR souhlasí s veřejnou evidencí trenérů, úpravy v obsahu výuky specializace budou řešeny komisí mládeže.
 • Funkční období stávající VR končí, volba nové exekutivy našeho svazu proběhne na Valné hromadě ČSV 11.5.19 v Praze na Strahově.
  Pozvánky, delegační lístky, volební a jednací řád jsou připraveny, sekretariát svazu očekává návrhy kandidátů z jednotlivých oddílů pro zpracování volební kandidátky.

V Praze 22. 4.2019

Vypracoval Karel Duspiva