Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání konaného 1. března 2019 v Havířově

Jednání v předvečer 1. kola I.ligy mužů se zúčastnili všichni členové VR.

 • Únorové jednání Petra Krola s Karlem Prohlem k problematice webových stránek svazu potvrdilo i pro další období preferování aktuálních informací. Redakční rada vítá případné další podněty a doporučení ve prospěch kvality tohoto média.
 • V letošním kalendáři soutěží již odškrtáváme proběhnuté akce, o průběhu příprav červnového mezinárodního turnaje v Brně se t. č. nejvíce dovídáme na Facebooku, pokud na něj zabrousíme.
 • VR projednala doplnění Hlavy I Přestupního řádu o bod 5, který je odezvou na situaci, kdy se sportovec rozhodne ukončit své oddílové členství přímým vystoupením z příslušné tělovýchovné jednoty. Tato novela Přestupního řádu bude předložena ke schválení květnové Valné hromadě.
 • V sobotu 9. února proběhla v Praze oponentura činnosti sportovních center mládeže. Jednání m. j. výrazně naznačilo současnou složitost práce trenérů s některými svěřenci, jejichž hodnotový systém se průběžně (a někdy i velmi rychle) mění v neprospěch dlouhodobé cílené sportovní přípravy a zodpovědná trenérská práce přichází vniveč …
  Dle sdělení mateřského klubu se závodník Wykret pro letošek omlouvá z reprezentace ze studijních důvodů. Dle názoru vedoucího trenéra SCM R. Kozla Wykret reprezentovat chce. Uvidíme, co se dozvíme v dalších dnech!
  VR vyslovila souhlas s možností zařazovat (přeřazovat) členy SCM do A skupiny obratem po dosažení stanoveného výkonnostního limitu.
 • V4 Cup – oblíbený letní turnaj zemí Visegrádské čtyřky, jehož jsme byli tradičním pořadatelem, se letos bude konat 19. října v Polsku.
 • Soutěžní řád bude doplněn o stanovení nejnižších hmotností při závodech. Pro juniorky a ženy to je 21 kilogramů, pro juniory a muže pak 26 kilogramů.
 • Při výběru pro MČR jednotlivců nebude dosažení přihlašovacích výkonů ověřováno, základní pokusy v soutěži budou moci být nahlášeny maximálně 20 kilogramů pod součet nahlášeného dvojboje.
 • V průběhu ledna došlo k významným změnám v oddílové sféře našeho svazu. Vznikl nový oddíl Barbell Club Praha, do kterého přešli všichni vzpěrači CCBC a do něhož přestoupili i vzpírající členové z Arény Pavly Kladivové, s. r. o.
  Další novinkou je ustavení samostatného klubu SK vzpírání Sokolov jako nástupce zaniknuvšího oddílu Baníku Sokolov. Nezbývá nám než popřát přátelům a kamarádům v novém hávu mnoho zdaru.
 • V průběhu 1. kola I. ligy žen bylo vyškoleno 6 nových rozhodčích.
 • Před blížícím se MSJ do 17 let v Las Vegas byla velmi výrazně zredukována startovní listina šampionátu pro nedodržení pravidel systému ADAMS (termín nahlašování pobytu reprezentantů pro potřeby případné dopingové kontroly), což se bohužel týká i našich Kubíkové s Moskalem. V Las Vegas nás tedy reprezentují pouze Oračko s Polhošem.
 • VR opakovaně projednala a po konečné úpravě schválila Pravidla pro přijímání nových oddílů do ČSV. Pravidla budou vyvěšena na webových stránkách.
 • V konečné nominaci pro ME v Batumi (6.-15.4.) jsou: muži 61/Polák, 73/Petrov, 81/Mareček, 89/Kolář, 102/Gasior, 109/Krywult, +109/Orság, Kučera; ženy 64/Pudivitrová, 76/Hertlová, 76/ Skleničková, +87/Králová.
  Na MSJ 20 na Fidži (1.-8.6.) budou reprezentovat Polák s Oračkem, náhradníkem je Streichl.
  V širší nominaci pro MEJ v Kišiněvu (7.-15.7.) je 10 závodníků do 20 let a 5 závodníků do 23 let.
 • V lednu t. r. bylo uděleno celkem 921 soutěžních licencí pro rok 2019 včetně 84 nových členů z 20 oddílů.
  Do Rejstříku sportu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo zapsáno 37 vzpěračských oddílů a klubů.
 • Pozvánky a podkladové materiály pro volební Valnou hromadu 11.5. budou rozeslány do 24. dubna, uzávěrka kandidátů pro novou Výkonnou radu je stanovena na 30. dubna.
 • Poslední schůze stávající VR se bude konat 16. dubna v Praze.

V Praze 8.3.2019 Vyhotovil Karel Duspiva