Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání konané dne 24. ledna 2019 v Nymburce

 

 • Jednání se zúčastnili všichni členové VR s výjimkou omluveného ing. Kohouta.
 • Kvalita webových stránek je stále v řešení, posun by měl nastat při únorovém jednání předsedy svazu s Karlem Prohlem.
 • Mgr. Tereza Králová podala informaci o přípravách mezinárodního turnaje v zařízení Fakulty sportovních studií v Brně, který bude vypsán jako Czech Weightlifting Open, což znamená, že se budou moci zúčastnit i závodníci bez vzpěračské registrace působící mimo oddíly a kluby ČSV. Soutěžit budou jednotlivci a 4-členná družstva. Součástí akce bude i seminář k problematice kondiční přípravy.
 • Do Sportovních center mládeže bude pro tento rok zařazeno celkem 50 osob, z toho 8 dívek. Juniorská reprezentantka Šafratová, která byla v předběžné nominaci pro březnové MSJ v Las Vegas, přehodnotila své osobní priority a sdělila reprezentačnímu trenérovi, že se vzpíráním končí. Všechny nás to velmi mrzí a proto bude přeřazena v rámci SCM do kategorie B. Další informace na toto téma budou pravděpodobně k dispozici v průběhu Oponentury SCM 9. února v Praze.
 • 17. ledna t. r. zasedala v Nymburce Komise mládeže. Jednání probíhalo v kontextu s právě začínajícím čtyřletým cyklem s vyvrcholením na Olympijských hrách mládeže v roce 2022.
 • VR schválila konečnou nominaci na MSJ 17 v Las Vegas takto: +102/Oračko, 55/Polhoš, 49/Moskal, 55(59)/Kubíková. Trenér Brzoska, rozhodčí Klimparová.
 • Školení trenérů II. třídy se bude letos konat v souladu se svazovým Systémem školení a doškolování. Na rozdíl od školení cvičitelů se budou moci zúčastnit pouze cvičitelé, kteří prokazatelně působí v oddílech vzpírání.
 • VR projednala a schválila konečnou verzi ročního plánu činnosti seniorské reprezentace, kterou předložil reprezentační trenér P. Ivanič.
  V širší nominaci pro ME v Gruzii je 11 mužů a 6 žen. Jsou to: 61/Polák, 73/Petrov a Stránský, 81/Mareček a Mahovský, 89/Kolář, 102/Gasior a Gorný, 109/Krywult, +109/Orság a Kučera.
  64/Pudivítrová, 71/Švecová a Kenisová, 76/Hertlová a Skleničková, +87/Králová.
  4. 3. t. r. bude nominace zúžena dle vyhodnocení kontrolních startů a výkonnostních testů na výcvikových táborech.
 • O členství v ČSV projevily zájem dva další kluby z Valašského Meziříčí a z Českých Budějovic. VR připravuje specifikaci podmínek pro přijímání nových oddílů do ČSV.
 • Sekretariát svazu připravuje kompletní seznamy členů všech našich oddílů a klubů včetně adres trvalého bydliště pro Rejstřík sportu. Podklady zatím dodalo pouze 7 oddílů, zbývajících 30 stále váhá. Podaří se nám tento úkol od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy splnit do 30. 6. 2019? Pokud nikoliv, další státní dotace pro náš svaz budou nejisté!
 • Nové soutěžní kategorie si vyžadují novelu stávajícího Soutěžního řádu, kterou by měla schválit květnová Valná hromada ČSV.
 • Očekává se, že státní dotace na činnost našeho svazu bude oproti roku 2018 snížena o cca 15%. Úspory bude možné hledat především v nákladech na soutěže.
 • VR přijala s hlubokou lítostí smutnou zprávu o skonu Václava Profta z Teplic s vědomím, že české vzpírání tak ztrácí jednu z nejvýraznějších trenérských osobností. Pietního aktu v Teplicích se za svaz zúčastní pánové Eret a Jílek.
 • VR projednala dosavadní spolupráci se statistikem dr. Drmolou a po diskuzi o přínosu této odborné práce pro svaz vyslovila autorovi poděkování. V případě podnětných návrhů může struktura a obsah zpracovávaných dat doznat změn.
 • V úterý 29. ledna bude uveden do síně slávy Českého olympijského výboru pan Emil Brzoska. Blahopřejeme!

V Praze 1. 2. 2019

Vyhotovil Karel Duspiva