Odkazy

z jednání Výkonné rady Českého svazu vzpírání konaného 18.12.2018 v Praze

 

Poslední jednání VR v roce 2018 proběhlo v plném složení.

 

 • Oprava hrobu Fridolína a Jiřího Hojera je stále v přípravách, v závěru roku vzpomeneme 150. výročí narození F. Hojera. V této souvislosti hrob navštíví čestný místopředseda našeho svazu Karel Prohl při pobytu v Praze 19. 12. 2018.
 • VR konstatovala zdařilý průběh M ČR mužů a žen v Havířově a to i přes počáteční problémy se soutěžním podiem.
 • Kvalita svazových webových stránek je stále na pořadu dne, v lednu budou v této věci jednat předseda svazu P. Krol a redaktor stránek K. Prohl.
 • Záměr pořádat tzv. bronzový mezinárodní turnaj v Brně 31. 8. 2019 jako další kvalifikační příležitost pro účast na LOH v Tokiu projednali P. Krol a P. Ivanič s J. Gasiorem a T. Královou s tím, že hlavním problémem vedle termínových kolizí s obdobnými turnaji v zahraničí je finanční nákladnost této akce především pro vysoké ceny nezbytných dopingových kontrol. Rozhodnutí, zda turnaj uspořádat či nikoliv padne do 31. 1. 2019.
 • VR souhlasí s návrhem P. Ivaniče a D. Koláře vést české rekordy v nových kategoriích on-line systémem stejně jako průběžnou evidenci členské základny – nový systém bude připraven ve spolupráci komisí mládeže, reprezentace a komisí soutěžní a organizačně právní v průběhu roku 2019.
 • Pokračují práce pro Rejstřík sportovních organizací a sportovců. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako správce Rejstříku zorganizovalo 27. 11. 19 letos již druhý pracovní seminář s důrazem především na v pořadí již třetí manuál k uvedené problematice. Přehled všech existujících oddílů a klubů je třeba na MŠMT zaslat do 31. 12. t. r., přehled všech členů pak do 30. 6. 2019. Na výzvu sekretariátu o dodání aktuální členské základny zatím reagovaly pouze čtyři oddíly!
 • VR provedla revizi aktivních oddílů a klubů, k 18. 12. 19 ve vzpírání evidujeme celkem 37 subjektů.
 • VR akceptovala návrh R. Kozla ohledně výkonnostních limitů pro zařazování do SCM dle nových soutěžních kategorií.
 • Dle stanoviska Reprezentační komise není efektivita činnosti SCM na potřebné úrovni, většina současných reprezentantů a reprezentantek neprošla tímto systémem. Problém bude předmětem jednání jak Oponentury SCM 9. 2. 2019 v Praze, tak i komise mládeže, reprezentace a komise organizačně právní.
 • VR projednala návrh plánu činnosti reprezentace v roce 2019, konečná verze bude k dispozici od 7. ledna 2019.
 • Od roku 2015 bylo vyškoleno 140 nových cvičitelů vzpírání a je otázkou, kolik z nich ve vzpírání skutečně působí. VR proto uložila Komisi mládeže průběžné sledování aktivity trenérů a cvičitelů vzpírání v návaznosti na Systém školení a doškolování.
 • Vzrůstá aktivita pracovníků NADA – v týdnu po VC Plzně proběhly čtyři kontrolní antidopingové návštěvy v nahodile (?) vybraných oddílech!
 • Ve dnech 11. a 12. 12. 2018 jednali P. Krol a L. Pasztor v Budapešti s prezidentem IWF T. Ajanem. Vzájemné kontakty a spolupráce jsou na potřebné úrovni.
 • Ke kalendáři 2019:
  • a) VR vyslovila souhlas s návrhem předsedy Komise rozhodčích nevyhovět žádosti E. Dingy z Rotavy o start mimo soutěž v 1. kole I. ligy žen v roce 2019.
  • b) VR nesouhlasí se žádostí Rotavy o změnu termínu 1. kola II. ligy žen (klubový start v zahraničí).
  • c) Pořadatelé MČR 2019: ml. žáci v Bohumíně, st. žáci v Rotavě, jun. 17 v Teplicích, jun. 20 v Sokolově, jun. 23 v Horní Suché, muži a ženy v Holešově.
  • d) Pořadatelé turnajů I. ligy: 1. kolo – muži v Havířově, ženy v Novém Hrozenkově. 2. kolo – muži v Sokolově, ženy v Brně. 3. kolo – muži v Bohumíně, ženy v Olomouci.
  • e) VR souhlasí s návrhem na rozlišení hmotnosti medicinbalu v soutěžích ml. žáků takto: kategorie do 44 kg – 2 kilogramy, kategorie do 67 kg – 3 kilogramy a kategorie od 73 kg – 4 kilogramy.
 • Návrhy na novelu Přestupního řádu (případy Kučery a Stránského) budou projednány na lednové VR.
 • V mistrovských soutěžích v tomto roce startovali závodníci a závodnice ze 32 oddílů, 12 oddílů tyto soutěže pořádalo. Na příspěvcích na dopravu a pořadatelství poskytl svaz těmto oddílům celkem 856 364 Kč.
 • Státní dotace 2019 – svaz podal ve stanoveném termínu žádost na reprezentaci (5 800 tis. Kč) a na talenty (5 400 tis. Kč). Žádost na činnost svazu bude podána do 15.1. 2019.
 • P. Krol poděkoval všem přítomným za práci v roce 2018, zdůraznil dobré výsledky ve státní reprezentaci a popřál mnoho sil jak pro Vánoční svátky, tak především pro nadcházející rok 2019.

Praze 28. prosince 2018

Zpracoval K. Duspiva