Odkazy

Z jednání Výkonné rady ČSV 23.10.2018

 

 • Výkonná rada jednala krátce po návratu české výpravy z Olympijských her mládeže v Argentině, kde František Polák obsadil úžasné třetí místo v kategorii do 56 kg. Tímto úspěchem se završila téměř čtyřletá snaha našeho svazu o zastoupení vzpírání na letošních OHM což se podařilo a bronzová medaile tuto skutečnost ještě umocnila.
 • Uzavření dopingového případu Patrika Chromého stále brání současná nečinnost Disciplinární komise, nový předseda DK bude jmenován po volbách VR Valnou hromadou svazu v příštím roce.
 • Zdá se, že problémy s instalací galerie osobností v prostorách Olympu Praha se vyřešily tím, že autor záměru Karel Prohl tuto galerii připraví v putovní formě s možností jejího využití v průběhu vybraných akcí. Prvním místem bude hala Baníku Havířov při M ČR 17.-18. listopadu.
 • Do problematiky opravy náhrobního kamene Hojerových opět vstoupil prof. Piťha s tím, že iniciativy se může ujmout nový ředitel kamenické školy v Hořicích. VR proto revokovala své rozhodnutí z jednání 20.9. ve věci oslovení kamenické firmy v Praze.
 • V oblasti školení a doškolování trenérů se školící akce pro rok 2019 neplánují, rozhodující bude aktuální zájem v průběhu příštího roku.
 • Souhrn nařízení a doporučení při povinném řešení ochrany osobních údajů (GDPR)  se v čase mění, VR vypracuje Srovnávací analýzu dle požadavků Rady EU a pro další kroky vyčká přijetí příslušného zákona Poslaneckou sněmovnou ČR.
 • Tréninkový kemp pod záštitou EWF ve Valencii se zdařil jak po obsahové, tak i organizační stránce. Ze zdravotních důvodů se z účasti omluvil Daniel Oračko ze Sokolova, což mu nebránilo ve startu v oddílových barvách. Zvláštní …
 • Zlatá činka 2018 - pro tento rok se nejlépe umístili: J. Orság, K. Kučera a P. Petrov v mužích, J. Kolář, J. Gorný v juniorech do 23 a 20 let, F. Polák v juniorech do 17 let, starší žáci D. Oračko, M. Polhoš a D. Matik. Tři nejlepší mladší žáci budou ještě vyhodnoceni. V ženách   to jsou S. Hertlová, T. Králová, E. Pudivítrová a M. Skleničková, v dívkách juniorky D. Zronková do 17 let, M. Kubíková, V. Šafratová a K. Kozlová do 15 let. V kategorii Masters se nejlépe dařilo M. Orságové, M. Prchalové, P. Kolářovi, J. Helebrantovi a K. Prohlovi. Blahopřejeme!
 • Originální postup K. Kučery při řešení jeho situace v Baníku Sokolov stále čeří občas stojatější vody našeho vzpírání. Je pravděpodobné, že dojde k novelizaci našeho Přestupního a eventuelně i Soutěžního řádu.
 • Hellas Brno zaslal stížnost na neoprávněný start ostravského A. Spáčila v 1. a 2. kole I. ligy pro chybějící záznam licence pro rok 2018 v jeho sportovním pasu.  Situace se má tak, že oddíl Sokol M. Ostrava v lednu t. r. licenci zaplatil, ta ale nedopatřením sekretariátu nebyla do sportovního pasu potvrzena.
 • Seznam dosavadních žadatelů o přidělení potřebného náčiní se rozšířil o CWG Bohumín, Novou Roli a Chomutov.
 • Je třeba, aby pořadatelé jednotlivých závodů neustále dbali na regulérnost soutěže. Ve 3. kole skupiny A II. ligy se na CCBC Praha vzpíralo na neregulérní čince. Kotouče neměly patřičné barvy, což výrazně ztěžovalo orientaci rozhodčích při úpravách hmotnosti činky.
 • Mezi cizinci působícími v některých našich oddílech je velký zájem o start na M ČR mužů a žen 17. – 18. listopadu v Havířově. Jejich start však není možný, neboť letošní šampionát nemá statut mezinárodní soutěže.
 • Na MS v Ašchabádu je přihlášeno více než 800 účastníků. Naše účast je oslabena zdravotním stavem J. Orsága a J. Gorného. V nominaci jsou Polák, Petrov, Gasior, Krywult, Kučer, Hertlová, Pudivítrová, Skleničková a Králová.
 • VR projednala návrh Soutěžní komise na Kalendář soutěží pro rok 2019. Návrh byl po dílčích doplňcích a doporučeních schválen. Jednou ze zajímavostí bude pokus o uspořádání Českých vzpěračských her (Czech Weightlifting Games) 31.8.19 v Brně jako další příležitosti pro nominaci na LOH 2020. Soutěž musí schválit IWF, jsme zvědavi, jak to dopadne!
 • Příspěvky oddílům za účast na soutěžích budou letos přidělovány na základě Smlouvy o poskytování služeb pro ČSV.

V Praze 26.10.2018

Vyhotovil Karel Duspiva