Odkazy

z jednání VR ČSV 20. 9. 2018 v Praze

Výkonná rada na svém šestém letošním zasedání projednala řadu aktuálních i méně aktuálních záležitostí. Jednání se velmi aktivně zúčastnilo sedm členů VR, dva byli omluveni.

 • Již tradiční soutěži V 4 Cup (25. 8.) předcházel metodický seminář přednostně pro trenéry Sportovních center mládeže. Obsahově byl zaměřen především na problematiku přípravy mládeže (Mgr. Králová) a dopingu (Mgr. Krol jun.). Ohlasy jsou velmi pozitivní. Samotné soutěže se zúčastnily všechny země Visegrádu, naše radost z prvního místa byla posléze zkalena zjištěním, že výpočet konečného pořadí byl chybný. Chybu uznal rozhodčí Peter Janák, což považujeme za zodpovědný postoj k danému problému. Správné konečné pořadí tedy bylo: 1. Slovensko, 2. ČR A, 3. Maďarsko, 4. Polsko, 5. ČR B.
 • Stále se nedaří dovést ke konci dopingový případ Patrika Chromého z Chomutova. Na základě pozitivní kontroly při MČR v listopadu 2017 mu byla zastavena činnost na 4 roky, administrativně však nebylo možné vše řádně uzavřít vzhledem k tomu, že Patrik se svazem nekomunikuje. Celou záležitost komplikuje i skutečnost, že předseda Disciplinární komise Pavel Filipovič rezignoval na svoji funkci.
 • Čestný místopředseda svazu a redaktor webových stránek Karel Prohl doporučil VR realizaci minigalerie osobností našeho vzpírání, nejlépe v prostorách vzpěračské haly Olympu v pražské Stromovce. Po konkretizaci finančních nákladů nebude tento záměr zatím realizován, zůstává ale ve sledování pro další období.
 • Bývalý ministr školství prof. Piťha před časem zaslal na svaz jistý finanční obnos jako příspěvek na opravu hrobu Fridolína a Jiřího Hojerových na Vinohradském hřbitově v Praze s tím, že opravu by mohla provést kamenická škola v Hořicích. Svazu se opakovaně nepodařilo spolupráci se školou domluvit, proto ČSV opravu zadá u vybrané kamenické firmy.
 • V Holešově v termínu 3. - 5. 8. 18 bylo vyškoleno dalších 40 cvičitelů vzpírání. Bude zajímavé sledovat, kolik z nich a kde zahájí trenérskou práci.
 • Bývalý reprezentant a současný velmi úspěšný trenér mládeže Pavel Khek se letos dožil 60 let. Bude mu popřáno v průběhu listopadového MČR.
 • Komise rozhodčích pracuje na novele směrnice o činnosti rozhodčích, očekává se, že by mohla být hotova do příštího jednání VR 23. 10. 18 v Praze.
 • Kongres IWF letos v červenci přijal změnu hmotnostních kategorií. V ČR zbývající soutěže do konce roku 2018 proběhnou v kategoriích dosavadních.
 • ČSV zakoupil 100 ks dívčího kalendáře 2019 po 220,- Kč jako spoluúčast na výrobních nákladech.
 • Termíny MS a ME v roce 2019: MS 17 v Las Vegas USA 8. – 15. 3., ME v Gruzii 1. – 15. 4., MSJ Suva na Fidži 1. – 8. 6., ME 20,23 v Moldávii 7.- 15. 7., ME 15,17 v Constantě Rumunsko 5.- 14. 9., MS v Patayi Thajsko 16. – 25. 9.
 • Svaz podal 6. 9. na MŠMT přihlášku do Rejstříku sportovních organizací. Spolupráce s MŠMTna Rejstříku bude velmi náročná a neobejde se bez průběžné spolupráce s jednotlivými oddíly a kluby.
 • GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - svaz obdržel Metodické pokyny k dokumentům: Deklarace, Záznam o činnostech zpracování OÚ a Směrnice o evidenci členské základny. Po doplnění a upravení budou vyvěšeny na webové stránky ČSV.
 • VR projednala předložený návrh Systému školení a doškolování trenérů a po dílčích úpravách a doplněních jako interní materiál schválila.
 • Vyhlášení Zlaté činky 2018 – v návaznosti na předchozí rozhodnutí VR bude k vyhlášení využito termínů M ČR mužů a žen, finále ligy st. žáků v Sokolově 8. 12. a finále ligy ml. žáků.
 • Nominace na MEJ 20,23 v Polsku 20. – 27. října: Stránský/77, Kolář/85, Hanáček /105/.
 • Předběžná nominace na listopadové MS v Ašchabádu: Polák, Petrov, J. Gasior, Kučera/+105 Orság/+105 (t. č. omezená příprava ze zdravotních důvodů), Pudivítrová, Skleničková, Hertlová. MS bude jednou z kvalifikací, pro LOH 2020.
 • Kamil Kučera vystoupil od 30. 7. 2018 z TJ Baník Sokolov – po projednání dvou různých stanovisek předsedy TJ p. Paroubka VR bere na vědomí nové členství K. Kučery v TJ Olymp Praha a souhlasí s jeho hostováním v Baníku Havířov.
 • Petr Teplíček bez udání důvodů rezignoval k 31. 8. na funkci trenéra juniorské reprezentace. Výkonná rada ČSV bere Petrovo rozhodnutí na vědomí a děkuje mu za práci pro naše reprezentační vzpírání. Přejeme Petrovi pevné zdraví a hodně dalších úspěchů v osobním i profesním životě.
 • S požadavky klubů Vzpírání Haná, Hellasu Brno, Brandýsa n. Labem a Startu Plzeň na dovybavení vzpěračským náčiním VR předběžně souhlasí. Organizace bude dořešena na příštím jednání dle aktuálních finančních možností svazu.
 • ME 15,17 – výsledky předčily očekávání! Cinkot medailí a titul mistra Evropy pro Oračka. Především ale celkově 3. místo družstva, což znamená vytouženou a dlouho velmi vzdálenou účast na letošních OH mládeže v Argentině. ČR bude reprezentovat F. Polák pod vedením E. Brzosky. V souvislosti s rezignací P. Teplíčka VR pověřuje vedením juniorské reprezentace E. Brzosku a to až do 30. června 2019.
 • Tréninkového kempu ve Valencii se na pozvání španělského svazu vzpírání zúčastní trenéři R. Kohout a P. Khek a závodníci Oračko, Buchta, Šafratová a Kubíková.
 • Přestup závodnice Tarasové ze Sokolova do Rotavy byl schválen s platností od 1. 9. 2018.
 • M ČR mužů a žen 2018 neproběhne v listopadu v Praze, náhradním pořadatelem bude Havířov.
 • Dochází k organizační změně ve spolupráci s RSC MV, případné požadavky členů ČSV je v budoucnu nutno zajišťovat písemně, nejpozději 14 dní před konkrétní akcí (ubytování, místnosti pro zasedání, atp.), prostřednictvím předsedy svazu!!
 • Srpnové exekutivy IWF v Lausanne se zúčastnil sportovní ředitel Mezinárodního olympijského výboru Kit McConnell. Zdůraznil m. j., že MOV vyjadřuje spokojenost s kroky IWF v boji proti dopingu, nicméně že o setrvání vzpírání v programu LOH 2024 v Paříži, bude MOV rozhodnuto až v prosinci t. r, po zhodnocení všech dosavadních akcí IWF na tomto poli. Jednou ze základních podmínek zůstává, že pro LOH 2020 v Tokiu, se již nesmí měnit stávající kvalifikační systém, a dále že IWF bude pokračovat v nesmlouvavém boji s dopingem v našem sportu. Dalším důležitým rozhodnutím exekutivy IWF je předání veškeré agendy, týkající se dopingu (testování na soutěžích i mimo ně, vyhodnocování výsledků testů atd.) nezávislé mezinárodní organizaci, vznikající pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru a organizace WADA.

V Praze dne 27. 9. 2018
Zpracoval K. Duspiva