Odkazy

z jednání VR ČSV, konané dne 5. 5. 2017 v Praze

 

Jednání řídil P. Krol, předseda ČSV.

 

 • školení trenérů 2. třídy se letos uskuteční. Jak informoval předseda KM Brzoska, specializovaná část-vzpírání, se uskuteční ve dvou termínech a to 14. - 16. 7 a 11. - 13. 8. 2017. Zatím přihlášeno 14 zájemců. Výše poplatku zůstává stejná, jak bylo v původní informaci.
 • předseda Krol informoval VR o průběhu semináře IWF, který se konal v Praze. Zúčastnilo se 24 funkcionářů z 15 zemí. Předsedal president IWF T. Aján, který zhodnotil akci velice pozitivně. Přednášky byly na vysoké úrovni, přijaty nové rozvojové programy, které přinesou něco i našemu vzpírání. Náklady hradila IWF.
 • VR projednala připomínky některých oddílů 1. ligy mužů ke kvalitě materiálu-činek v rozcvičovnách při závodech. Je nutno, aby se více v posuzování angažovali vrchní rozhodčí-zástupci SK, kteří ručí za regulérnost soutěže.
 • místopředseda ČSV Kohout referoval o současném stavu elektronické evidence členské základny. Současný evidovaný stav je cca 1280 členů v 39 oddílech. Připravil pro oddíly evidenční listy k upřesnění evidence. Každoroční evidenční hlášení musí odevzdat do 30. 11. 2017.
 • předseda O-P komise informoval o organizačním zajištění VH ČSV. Delegátům zaslány podkladové materiály, připravena prezence i návrh usnesení.
 • předseda SK Kolář informoval o postupu při stanovování limitů na MČR. Ke zvýšení došlo u kategorie žen a J20 a 23 let proti roku 2016. Pro příští rok rozhodnuto vydat limity s předstihem, aby mohly být posouzeny ve VR a komisích a poté zveřejněny.
 • KM spolu se SK bylo uloženo připravit návrhy na nové uspořádání soutěží juniorů a juniorek, případné rozdělení do skupin, na to navazující postupy atd.
 • předseda RK Ivanič seznámil VR se situací v seniorské reprezentaci. Krywult je po zranění na ME , Petrov začíná trénovat. Orság také již v pořádku, 18. 6. zahajuje příprava na MS 2017.
 • Brzoska informoval o jednání KM. Zpracovali plán práce na 2. pololetí, finanční plán, VT mládeže v Nymburce schválen, jako trenéři potvrzeni Brzoska a Teplíček. Jednoho VT se zúčastní i R. Kozel.
 • předseda revizní komise Knobloch informoval VR o výsledcích kontroly účetnictví, která provedl před VH ČSV. Konstatoval zlepšení účetní kázně, přesto některé formální chyby se vyskytují nadále.
 • předseda HK Eret seznámil VR s výhledem čerpání financí v roce 2017. Zatím nepřišla poslední část programu 5, ze které jsou mimo jiné hrazeny soutěže. VR schválila, že od 1. 1. 2018 nebudou sportovci členové starší 65 let platit licenční poplatky a dále to, že částka, kterou oddíly dostávají za pořadatelství soutěže – MČR masters bude převedena na účet masters a pořadatel si ponechá částku, kterou vybral na startovném.

Zpracoval: V. Zázvorka