Odkazy

Z jednání VR ČSV konané dne 20. 4. 2017 v Praze.
Jednání řídil předseda ČSV  P. Krol.
 
 • Schválen nový termín MT  V4 Cup. Bude se konat 4. 11. 17 ve Stromovce na CS MV. Ostatní organizační věci se nemění. Termín opraven i v kalendáři IWF.
 • VR upozorňuje oddíly, že MMČR bude jako vždy dvoudenní, ne pouze v sobotu, jak je uvedeno v termínovém kalendáři.
 • VR se zabývala návrhem na změnu Stanov Spolku ČSV v článcích IX. a X. Po důkladné diskuzi rozhodnuto předložit VH alternativní návrh č. 1. z původního návrhu. Bude rozeslán návrh všem oddílům-klubům ještě před VH. Cílem navrhovaných změn je posílit vliv oddílů, které mají větší členskou základnu a počet družstev v soutěžích.
 • Předseda KM Brzoska informoval, že počet zájemců o školení trenérů 2. třídy se zvýšil na 10. Jeho příprava pokračuje a je předpoklad konání v daném termínu.
 • zodpovědným trenérem na V4 mládeže je pověřen vedoucí trenér SCM R. Kozel. Do širší nominace jmenoval 13 kluků a 9 děvčat. Svaz požádal o finanční pomoc na V4 i MŠMT v rámci podpory talentované mládeže.
 • předseda KM Brzoska, vedoucí RT pro MS J 17 v Thajsku předložil hodnocení tohoto mistrovství a celé přípravy. Bohužel se nepodařilo splnit hlavní cíl – zisk účastnického místa na OH mládeže 2018. Už vystoupení závodníků Poláka a Mirgy ve váze do 50 kg, a to 14 a 18 místo, ukázalo, že jsme správně neodhadli situaci ve světě. Přesto lze hodnotit jejich vystoupení jako dobré, český rekord překonán 13x.VR ocenila práci trenérů i snahu závodníků. Poslední šancí k získání účastnického místa na OH mládeže je ME J17 v příštím roce.
 • předseda RK Ivanič informoval o přípravě na ME J20 a 23. Vše probíhá podle plánu. Nově zařazeni Stránský a Barnet.
 • VR projednala limity vydané SK a konstatovala, že jsou v některých kategoriích příliš nízké. Budou projednány příští VR za přítomnosti předsedy SK ČSV Koláře.
 • místopředseda Kohout informoval o stavu elektronického zpracování členské základny. Současný stav je cca 1299 členů.
 • setkání evropských funkcionářů národních svazů proběhne v Praze 3. - 5. 5. 2017. Pozváno 24 funkcionářů, pořádá IWF.
 • vedoucí trenér SCM Kozel předložil hodnocení současného stavu střediska. Schváleno rozdělení finančních prostředků pro činnost na 1. pololetí ve výši 213000,- Kč. Minulý rok to bylo za stejné období 180000,- Kč. Uloženo trvale sledovat výkonnost a včas navrhovat případné změny v zařazení do SCM.
 • předseda RK Ivanič vyhodnotil naší účast na ME M + Ž v Chorvatsku. Podrobné výsledky na stránkách svazu. Nejlepší umístění Petrov a Kučera. Oba 7 místo. Petrov překonal  4x národní rekord, další si vytvořili osobní rekordy. Celkově hodnotí VR naší účast pozitivně. Schváleny finanční odměny Petrovovi, Kučerovi a RT. Informoval VR o tom, že Jirka Orság a on budou přijati na vyhodnocení nejlepších sportovců Sokola.
 • generální sekretář Eret žádá oddíly, které od počátku roku uspořádaly soutěže družstev a proplatily rozhodčí, aby zaslaly na svaz faktury k proplacení ve výši vyplaceného ošatného.
 
Zpracoval: V. Zázvorka