Odkazy

Z jednání VR ČSV konané dne 23. 3. 2017 v Nymburku.

Jednání řídil P. Krol, předseda ČSV.

 • předseda Krol jednal opět s K. Prohlem ohledně vedoucího masters. V úvahu přichází D. Kovač z Meziboří, ovšem až od roku 2018. Do té doby nutnou administrativu bude zajišťovat K. Prohl.
 • VR projednala přípravu MT V4 Cup, který jak jsme již informovali, bude i letos v Praze. Původní termín 9. 9. 2017 se mění na 28. 10. 2017. Důvodem je konání další velké akce v zařízení CS MV v původním termínu.
 • součástí soutěže bude, stejně jako minule, seminář k dopingu pod patronací IWF. Proběhne v pátek 27. 10. odpoledne.
 • VR se zabývala kritickými připomínkami ke skutečnosti, že potřebné materiály k soutěžím tj.rozpisy, dodatky apod., vycházejí značně opožděně, což způsobuje značné problémy oddílům
 • VR schválila organizační zajištění valné hromady ČSV. Ta se bude konat podle termínového kalendáře v sobotu 6. 5. 2017 v budově ČUS na Strahově v místnosti Aula v přízemí. Oddíly včas obdrží pozvánky.
 • školení cvičitelů vzpírání 3. třídy se letos neuskuteční. Platí, že přichází v úvahu konání kurz trenérů 2. třídy.
 • semináře EWF v Košicích se zúčastnili Krol a Pásztor . Program semináře byl zaměřen na tréninkový proces a využití regenerace v přípravě.
 • o naší účasti na Univerziádě se bude jednat v květnu. V úvahu přicházejí Gasior, Petrov, Krywult, Pudivítrová a Králová.
 • MT V4 mládeže se uskuteční 30. 6. – 2. 7. 2017 v Horní Suché ve sportovní hale. Postavíme 1 družstvo kluků a dívek. Zodpovědnými trenéry Teplíček a Kozel.
 • z nominace na MS J17 vypadl Bittner. Odjede 7 závodníků: Polák, Mirga, Kmeťo, Štreichl, Danč, Seibert a Wykret.
 • reprezentační trenér Ivanič informoval o stavu zajištění naší účasti na ME mužů a žen v Chorvatsku. Vše pořádku jak po zdravotní tak organizační stránce.
 • předseda HK Eret seznámil VR se schválenými dotacemi pro ČSV od MŠMT. Mělo by přijít 11 274 000,- Kč ve 3 programech. Nejvíce prostředků je na reprezentaci.
 • projednán návrh na možnou změnu Stanov v článcích IX a X, týkajících se zastoupení oddílů na VH a jejich podílu na volbách, s cílem posílení vlivu oddílů s početnou členskou základnou a větší účastí v soutěžích. Bude předloženo VH k úvaze.
 • VR projednala nominaci předsedy Krola do funkce v IWF a to za člena exekutivy a viceprezidenta. VR kandidaturu doporučila.

Zpracoval: V. Zázvorka