Odkazy

Z jednání VR ČSV konané dne 19. ledna 2017 v Nymburce.

 

Jednání vedl předseda RK P. Ivanič.

V úvodu omluvil předsedu P. Krola, který onemocněl chřipkou.

 • místopředseda Kohout informoval VR o stavu přechodu na elektronickou evidenci členské základny. Projednal s oddělením ČUS a s oddíly. Vše odesláno v termínu.
 • Libor Wälzer oznámil VR, že nemá zájem o funkci předsedy Masters ČR
 • oponentura SCM se bude konat dne 28. 1. 1 na PSKO. Oponentury se zúčastní zástupci VR ČSV Krol, Ivanič, Brzóska, Teplíček a Kozel. Pozván je i K. Duspiva.
 • projednána situace kolem dalšího konání V4 Cup. Z naší strany je zájem o setrvání akce v ČR. Obdobného názoru je i prezident IWF Aján. Projedná s ním předseda P. Krol. Předběžný termín je 9. září 2017.
 • s výsledky hospodaření ČSV za rok 2016 seznámil Z. Eret. Program 1 – reprezentace dotace 2246100,-Kč.,čerpáno 2246166 Kč. Program 2 – SCM dotace 1596100,-Kč, čerpáno 1596846,-Kč a program 5 dotace 2860000,- Kč čerpáno 2850006,- Kč.
 • zatím není znám rozpočet MŠMT pro sport. Naše požadavky předány včas. Je předpoklad určitého navýšení. Naše návrhy – program č. 1 požadavek 4 mil., program 2 požadavek 3 mil., a program 5 pak 4 mil. Kč. Zda budou naše návrhy akceptovány, zatím nevíme.
 • za člena ČSV přijat nový oddíl a to Vzpírání Olomouc. Přijato opatření, že nový oddíl musí předložit jako součást přihlášky přehled členské základny, by se předešlo tomu, že budou oddíly s jedním či 2 členy apod.
 • schválena novelizace Disciplinárního řádu Spolku Český svaz vzpírání. Zveřejněn na webu svazu.
 • znovu projednány možnosti využití techniky při soutěžích, z pohledu jak využívat zařízení T. Polese a jak možnosti oddílů. Uloženo předsedům KR Jílkovi a SK Kolářovi zpracovat přehled oddílů schopných využívat vlastní zařízení k řízení na potřebné úrovni, včetně doporučení příslušné techniky.
 • předseda SK předložil některé změny v termínovém kalendáři. Schváleno započítání výsledků závodníků reprezentantů juniorů do 1. kola 1. ligy nebo 2. Ligy mužů z MR J20 a 23 a do ligy juniorů výsledky z ME. Rozhodnuto o soutěži družstev žen. Přihlášeno 18 družstev. Rozděleno na 1. ligu o 8 družstvech a 2. ligu o 10 družstvech. Místa konání: 1. liga 1. kolo N. Hrozenkov, 2. kolo Brno, 3. kolo Ostrava; 2. liga 1. kolo Sokolov, 2. a 3. kolo v Plzni.
 • schváleny úpravy Soutěžního řádu. Předložil Kolář. Bude na webu svazu. Změny např. od 1. 1. 2017 žáci od 13 let, soutěží ve dvojboji, mladší jen ve 4 boji. Hmotnostní kategorie u starších žáků – zrušena kategorie do 40 kg a nově kategorie do 85 kg a + 85 kg. U soutěží jednotlivců při stejném výkonu vítězí ten, který výkonu dosáhl dříve.
 • schváleno rozdělení prostředků za motivační program 2016 a uloženo předsedovi KM předložit návrh MP na letošní rok.
 • v letošním roce se neuskuteční školení cvičitelů vzpírání 3. třídy. Pokud bude dost zájemců, proběhne školení trenérů 2. třídy.
 • projednáno a schváleno zařazení sportovců do SCM na 1. pololetí 2017. Celkem 60 lidí. Předložil písemně R. Kozel, vedoucí trenér SCM.
 • předseda KM předložil koncepci přípravy závodníků pro MS J17 v Thajsku. Konečná nominace bude závislá na tom, kolik lidí bude přihlášeno v 1. nominaci na IWF. V přípravě 11 lidí, Schváleny 3 VT. Závěrečná přihláška bude 4. 3. 2017.
 • schváleny výsledky Zlaté činky 2016
 • předseda RK informoval o přípravě na ME M+Ž v Chorvatsku. V přípravě 6 mužů a 6 žen. Projednána možnost startu našich závodníků na Univerziádě 2017. Možnost startu mají 4 muži a 2 ženy.

Zpracoval: V. Zázvorka