Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 22. 9. 2016 v Praze.

Jednání řídil předseda svazu Petr Krol.

 • úvodem jednání VR popřál předseda Krol Pavlu Ivaničovi, předsedovi RK a trenérovi státní reprezentace, k významnému životnímu jubileu 50 ti let. Současně mu poděkoval za přípravu reprezentace a úspěšné vystoupení J. Orsága na OH v Riu.
 • provedena kontrola připravenosti MT V4 Cup. Konstatováno, že vše připraveno na vysoké úrovni, jak místo konání, tak personální zajištění. Poděkování patří vedoucímu vzpírání CS MV Pavlu Filipovičovi a trenéru Pavlu Ivaničovi. Turnaj finančně pokryt z prostředků IWF a EWF, včetně antidopingového semináře za účasti zástupce IWF, který proběhl v pátek. Účast trenérů s Polska, Maďarska, Slovenska a ČR.
 • vyhodnoceno školení cvičitelů vzpírání, které proběhlo v červenci v Holešově za stejných podmínek a se stejnými lektory. Absolvovalo 20 účastníků. Vedoucí Brzoska.
 • schválen prémiový řád pro závodníky za umístění na OH, MS a ME pro jednotlivé věkové kategorie.
 • VR kriticky zhodnotila účast a výsledky naší reprezentace na V4 mládeže. Družstvo skončilo poslední a navíc neodjelo v plném počtu. Uloženo KM věnovat této akci více pozornosti a zařadit ji mezi priority mládežnické reprezentace.
 • předseda KR Jílek předložil návrh některých úprav Směrnice k činnosti rozhodčích, především při jejich delegování. Rozhodnuto mimo jiné, že Jury bude stavěna při všech kolech ČEZ ligy mužů a při MČR mimo masters a mladších žáků.
 • pozitivní ohlas mezi veřejností měla účast našich oddílů z Plzně Slavoje a Startu na OH parcích v Plzni a Lipně. VR děkuje všem, kteří se akce zúčastnili, za dobrou reprezentaci vzpírání.
 • vyšel kalendář našich vzpěraček na rok 2017. Svaz odkoupil 100 kusů, které budou rozdány do oddílů a použity i pro reprezentaci svazu.
 • VR schválila přijetí oddílu Vzpírání Haná z. s. Náměšť na Hané za člena ČSV . Vzala na vědomí změnu názvu oddílu Aréna Praha na Aréna Team Praha.
 • předseda Krol informoval o jednání s K. Prohlem st. + ml. ohledně zkvalitnění naši webové stránky na internetu. Probrali možnosti zvýšení aktuálnosti zpráv a dalších organizačních změn se závěrem potřeby ustavení funkce zodpovědného redaktora. Současně s K.Prohlem ml. projednal technická opatření, přechod na nový systém, využití dalších sítí atd. VR schválila funkci šéfredaktora a to K.Prohla staršího. V redakční radě budou předsedové komisí ČSV a to SK, KM a RK.
 • vedoucí RT na ME J 15 a 17 Brzoska zhodnotil naši účast na této akci jako úspěšnou. Naši závodníci vybojovali 1 druhé a 1 třetí místo, jmenovitě Polák a Seibert. Družstvo skončilo celkově na 5. místě. Podrobné výsledky na internetu. Předseda Krol poděkoval jak závodníkům, tak trenérům za výbornou reprezentaci ČR.
 • předseda HK Eret informoval o stavu financí pro letošní rok a z porady ČUS k financování roku 2017. Do konce roku zbývá dostatek prostředků jak v kapitole SCM, tak programu 5, kde je předpoklad přerozdělení pro oddíly koncem roku. Pro příští rok se předpokládá nárůst prostředků pro sport, zejména v programech 1, 2 a 5. Oddíly by měly sledovat stránky MŠMT, kde budou programy vyhlašovány, především program 8.
 • schváleny prostředky na činnost SCM na 2. pololetí ve výši 190 500,-Kč.
 • předseda RK Ivanič podal podrobnou informaci z OH v Riu. Zhodnotil celkovou přípravu i samotnou účast. VR hodnotí vystoupení J. Orsága jako úspěšné. Schválena finanční odměna. Proběhla i kritika k ČT, která vzpírání ignorovala. K úrovni OH se vyjádřil i předseda ČSV,který se zúčastnil jako rozhodčí.
 • schválena zahraniční hostování Orsága, Kučery, Petrova a Pudivítrové.
 • předsedovi KR uloženo delegovat rozhodčí na MMČR mužů a žen a dořešit s T. Polesem jeho účast na MČR v roce 2017.
 • VR projednala a schválila termíny a místa konání 3. kola ligy žen a juniorek. Liga žen se uskuteční v původním termínu 15. 10. v Bohumíně a liga juniorek 5. 11. v Ostravě.
 • schváleno započítání výkonu D. Koláře z MS masters do 3. kola ligy mužů družstva Holešova
 • medaile pro MČR pro rok 2017 zajistí K. Prohl podle návrhu č. 2
 • schválen příspěvek na vydání knihy o historii vzpírání ve výši 15 000,- Kč,
 •  

Zpracoval: V. Zázvorka