Odkazy

z jednání VR ČSV konané dne 17. 6. 2016 v Ostravě

Jednání řídil P. Krol, předseda ČSV.

 

 • termín MT V 4 Cup potvrzen na 24. 9. 2016 v Praze v hale CS MV. Schválen organizační výbor ve složení: Krol, předseda, dále Filipovič, Ivanič, Pásztor  a Eret. Rozhodčí deleguje Jílek. Součástí akce bude v pátek seminář k dopingu.
 • školení cvičitelů vzpírání bude 22. – 24. 7. 2016 v Holešově. Přihlásilo se zatím 20 lidí. Schváleno organizační zajištění, včetně lektorů. Vedoucí  Brzoska.
 • široká diskuze byla k prémiovému řádu za umístění na MS a ME u kategorií do 23 let, J 17 a J15. Po zapracování připomínek z diskuze připraví do VR reprezentační trenér Ivanič.
 • VR projednala dotaz A. Špidlíka ze Zlína k odměnám, které byly vyplaceny za ME M + Ž a za získané body v olympijské kvalifikaci. Projedná se jmenovaným předseda.
 • VR schválila materiál k řešení připomínek a dotazů z VH ČSV. Většina připomínek byla zodpovězena na VH příslušnými předsedy komisí. Zbývá dořešit dodání CD ze školení rozhodčích pro účastníky zajistí J. Jílek a uspořádání soutěže pro nejmladší žáky (6- 10 ) let.  Připraví KM na podzim letos.
 • předseda KR Jílek předložil návrh úpravy počtů delegovaných rozhodčích na soutěže ČSV .Počty vychází v závislosti na počtech soutěžících. Konečné znění po zapracování připomínek předloží příští VR.
 • předseda KM  Brzoska  informoval VR o tom, že se nezúčastníme olympijského parku na Lipně. Původně avizované finanční podmínky se diametrálně změnily a agentura dává jen 30 tisíc.
 • schválen finanční příspěvek 20 000,- Kč na kalendář se vzpěračkami pro rok 2017.
 • předseda SK D. Kolář zhodnotil soutěže, které proběhly od poslední VR.  Jednalo se o 1. Ligu, 2 a 3 ligy mužů a MČR starších žáků. Žádné vážnější problémy nebyly. Za pozornost stojí u kategorie st. žáků výrazný úspěch VOOZ H. Suchá kteří vybojovali 5 titulů. S. M. Ostrava požádal o přeložení 3. kola ligy žen z důvodu konání voleb v Čapkově sokolovně. Projedná příští VR.
 • připravena delegace rozhodčích na 2. pololetí. Na web dodá předseda KR. Současně rozešle rozhodčím novinky v pravidlech IWF.
 • VR schválila dokumenty z VH ,zveřejněné na internetu a to zápis z VH a Usnesení z VH.
 • předseda HK Eret  informoval o tom, že byly rozeslány peníze na činnost pro SCM za 1. pololetí ve výši 180 000,- Kč. Svaz již obdržel prostředky v programu 5 od MŠMT. Byly vyrovnány všechny pohledávky, jsme bez dluhů.
 • v různém projednány náměty na zvýšení úrovně webových stránek svazu. Jde zejména o aktuálnost, atraktivitu a zvyšování návštěvnosti stránek.

Zpracoval: V. Zázvorka