Odkazy

Z jednání VR ČSV konané dne 13. 5. 2016 v Holešově.

Jednání řídil předseda ČSV P. Krol.

 • VR se opět zabývala situací v zajištění elektronického vedení databáze členské základny. Bude nutno vycházet z databáze ČUS která je rozhodující pro MŠMT a přidělování dotací. Všechny oddíly, i ty, které mají právní subjektivitu, se do konce srpna 2016 musí přihlásit na okresní servisní centra ČUS. Kdo se nepřihlásí, nedostane od ČSV žádné dotace.
 • schváleno zpracovat rozšíření prémiového řádu za umístění na MS a ME pro J17 a postup u mládeže do 15 let, kde bude řešeno individuálně.
 • generální sekretář Eret informoval, že přišli finanční prostředky ve výši 1 591 600,- Kč na SCM. Oddíly, kterým byly schváleny na minulé VR prostředky na činnost, mohou po zaslání faktur, tyto obdržet do konce května.
 • školení cvičitelů vzpírání se bude konat 22. - 24. 7. 2016 v Holešově. Předpokladem je, aby se přihlásilo minimálně 15 zájemců. Přihlášky zasílejte na E. Brzosku nebo sekretariát ČSV do 30.6.2016.
 • po úpravách schválených VH ČSV bude Systém soutěží na léta 2017-2020 umístěn na stránkách svazu.
 • průběh 2. kola ligy žen v Brně hodnocen jako dobře zajištěn oddílem TAK Hellas Brno. Spolehlivý byl i výkon rozhodčích. Rezervy byly u přikladačů, zrychlit a dodržovat pravidla přikládání malých kotoučků.
 • naši reprezentanti J. Švecová a J. Gasior ukončili studium na FTVS obor trenér. ČSV jim předány licence trenérů 1. třídy.
 • projednán stav příprav na ME J15 a J17. Vše probíhá podle plánu. U J 15 se počítá sen startem max. počtu sportovců, 8 kluků a 2 dívky. Plánované výkony zatím plní. U J 17 jde o 3 kluky a 1 dívka. Konečná nominace bude MČR J17 v Bohumíně.
 • ocenění Zlatá činka 2015 ženám bude předáno na setkání reprezentantek 20. 6. 2016 v Praze
 • schváleny finanční odměny za ME M+Ž a za olympijskou kvalifikaci. Celkem bude vyplaceno cca 270 000 Kč.
 • příprava na OH v Riu probíhá. Společně s J. Orságem, schváleným VR na OH, jsou v přípravě i náhradníci Kučera a Petrov. Vše, přes drobné zdravotní problémy, probíhá v souladu s dlouhodobým plánem, ještě VT 3x Nymburk , 1x N. Hrozenkov a průběžně Praha. Jako sparingpartneři jsou Krywult a Gasior. Odlet bude 4. srpna.
 • zhodnocen průběh a výsledky VH ČSV. Hodnocení je pozitivní, je zpracováván zápis, s diskusními příspěvky, usnesení již zveřejněno na webu. Dobrá byla i účast oddílů, chyběly pouze 4. Diskusní příspěvky projedná VR příští schůzi.
 • VH schválila novou výši poplatků za registraci oddílu ve výši 1 000 Kč, licenční poplatky u dospělých na 100,- Kč a 50,- Kč u mládeže do 15 let. Nová výše poplatků platí od VH 2016, tedy již nyní.
 • po odstoupení J. Janeby byl kooptován do KM M. Kopecký, místopředsedou bude Karel Duspiva.
 • KR uložila VR dopracovat do příští schůze směrnici k počtu rozhodčích na soutěže v souladu s počtem účastníků soutěže.


Zpracoval: V. Zázvorka