Odkazy

z jednání VR ČSV dne 23.4.2010 v Sokolově

1. Projednáno organizační a technické zajištění mezinárodního mistrovství ČR mužů a žen a juniorů do 23 let. Provedeny změny v delegaci rozhodčích, schválen časový plán.
2. Projednán průběh a výsledky VH ČSV. Zpracován zápis, včetně způsobů řešení diskusních příspěvků. Přijata konkrétní opatření k řešení účtu veteránů, zvýšení informovanosti delegátů VH, novelizaci směrnic apod.
3. Předseda SK ČSV Mgr. Daniel Kolář upozornil na pokles počtu družstev v lize mladších a starších žáků. VR ČSV uložila vedoucímu trenérovi SCM Mgr. Radimovi Kozlovi připravit návrh jak finančně zainteresovat trenéry SCM za družstva žáků.
4. Místopředseda ČSV Karel Prohl informoval o průběhu mis. ČR Masters v Novém Hrozenkově. Hodnocení celé akce pozitivní. Součástí bylo i shromáždění veteránů, které mělo zvolit předsedu subkomise Masters v ČSV. To se nepodařilo. Hnutí chce samostatný účet, přes který půjdou platby startovného na ME-MS Masters. Revizory tohoto účtu byli zvoleni Milan Lutter (Brno) a ing. Jaromír Jílek (Plzeň).
5. Předseda ČSV Mgr. Petr Krol informoval o průběhu VH ČSTV. Zvolen nový předseda p. Kořán. Velká část diskuze byla k Sazce a k financím z tohoto zdroje.
6. Schválena výše finančních prostředků pro SCM na 1. pololetí 2010 a to 126.900.- Kč. Jde o prostředky na počty členů.
7. Provedeno hodnocení ME mužů a žen v Minsku. Předložil reprezentační trenér Pavel Ivanič. Dobře vystoupili L.Wälzer, P.Hejda a zejména J.Orság. Schváleny finanční odměny za 6. místo J.Orsága. Na základě dobrého vystoupení na ME, byl P.Hejda oficiálně zařazen do reprezentace, přiděleny finanční prostředky na další přípravu.
8. Po diskuzi schválen start našich juniorů na ME J-17 let. Startují Jan Gasior, Hana Gasiorová, David Cserge. Trenér P.Teplíček.
9. Reprezentační trenér P.Ivanič předložil plán přípravy před MS mužů a žen. Stanoveny kontrolní starty, včetně výkonů. V měsíci květnu má seniorská reprezentace dovolenou.
10. Turnaj V-4 se koná 4.-6.6.2010 v Maďarsku. Zúčastní se 5 chlapců a 3 dívky. Schválena širší nominace.
Zapsal: Václav Zázvorka