Volební Valná hromada se konala v sobotu 11. 5. 2019 v Praze na Strahově. V současné době je v Českém svazu vzpírání aktivních 37 oddílů – klubů. Přítomno 32 zástupců. Zástupci pěti oddílů – klubů přestože se spolupodílejí na čerpání rozpočtu svazu, na VH ČSV cestu najít nedokázali. 

Volby se konají v čtyřletých cyklech. Funkci předsedy svazu obhájil těsně Mgr. Petr Krol, který získal 16 hlasů. Jeho vyzyvatel Ing. Dušan Kováč obdržel 14 hlasů. Na funkci místopředsedy ČSV kandidovali Ing. Ralf Kohout, Bc. Dalibor Klimša a Mgr. Ladislav Ambrož. Zvítězil Mgr. Ladislav Ambrož se 14 hlasy. Do funkce předsedy komise organizačně – právní kandidovali PhDr. Karel Duspiva a Ing. Dušan Kováč. Zvítězil Ing. Dušan Kováč s 18 hlasy. Funkci předsedy revizní komise obhájil Ing. Tomáš Knobloch, hospodářské komiseZdeněk Eret, předsedové zbývajících komisí se nemění: reprezentační Pavel Ivanič, rozhodčích Ing. Jaromír Jílek, soutěžní Mgr. Daniel Kolář, mezinárodní Ladislav Pásztor, mládeže Emil Brzóska.   

 

Karel Prohl