Vážení sportovní přátelé,

 

na základě množících se dotazů ohledně zpracování "Souhlasu se zpracováním osobních údajů" bude pro zjednodušení celé věci upraven stávající postup.

 

Po dohodě se sekretariátem ČSV obdrží všechny oddíly v nejbližší době ze sekretariátu ČSV již předvyplěný formulář se  všemi přihlášenými oddílovými členy, který bude připraven  pouze k jejich podpisům.

 

Předejde se tak nesrovnalostem mezi svazovými a oddílovými rejstříky a zároveň dojde ke zjednodušení celého procesu.

 

Rovněž z důvodu náročnosti celého procesu a dosud panujícím omezením činnosti oddílů z důvodu COVID 19, je oficiálně posunuta lhůta na prodloužení licencí, včetně poplatku za licence a oddíly, a to do 28. února 2021.

 

Případné dotazy směřujte na sekretariát ČSV

 

Za sekretariát ČSV a legislatavině-právní komisi

 

Ing. Dušan Kovač