Upozornění pro všechny trenéry a závodníky. V závislosti na požadavcích GDPR a legislativy evidence sportovců, je nutné při každé nové registraci závodníka resp. vydávání nového sportovního průkazu, společně s fotkou zaslat na sekretariát svazu vyplněný a podepsaný níže uvedený formulář.
 
Bez tohoto formuláře nemůže být vydán závodníkovi sportovní pas.
 
 
Za ČSV
 
Ing. Dušan Kovač