Odkazy

 

Vážení přátelé činky,

potvrzování licencí pro rok 2018 bude probíhat v prosinci a v lednu. Výše poplatků se nemění, registrace klubu činí 1000,- Kč, roční licenční poplatek pro vaše jednotlivé členy je 50,- Kč pro mládež do 15 let, pro všechny starší pak 100,- Kč. Členové ČSV starší 65 let (1953 a starší) jsou od licenčních poplatků osvobozeni.

V případě z prodlení (zaplacení až po 31. lednu 2018) bude cena licence dvojnásobná s výjimkou nových členů. Sportovní pasy zasílejte spolu s potvrzením příslušné platby na adresu: Český svaz vzpírání, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6. Číslo účtu ČSV: 1717000504/0600.

Platbu je možné provést i v hotovosti na sekretariátu ČSV v předem dojednaném termínu.

Správní poplatek za hostování a přestupy zůstává na výši 200,- Kč za osobu.

Vzpírání zdar

PaedDr. Karel Duspiva.