Odkazy

 

Vážení přátelé.

Tak jako každý rok, bude v období prosinec – leden probíhat potvrzování licencí na rok 2017. Valná hromada Spolku ČSV 2016 upravila v usnesení výši poplatků následovně- registrační  poplatek

oddílu-klubu je 1000,- Kč na rok, licenční poplatky pro dospělé od 15 let je 100,- Kč a pro mládež do 15let 50,- Kč. Výše poplatku za licence se zvyšuje o 100 %, při pozdním zaslání, počínaje únorem 2017. Toto neplatí pro nově registrované členy.

Dále bych chtěl upozornit oddíly, které budou zasílat žádosti na hostování ať elektronicky či klasicky poštou, obdobně i u přestupů, musí současně doložit zaplacení částky 200,- Kč za 1 závodníka. Žádám Vás o včasné zasílání na adresu: Český svaz vzpírání, Zátopkova  100/2, 16017 Praha 6. Spolu se sportovními pasy zašlete potvrzení o zaplacení příslušné částky na účet ČSV a to Č. ú. 1717000504/0600. Možno platit i hotově na sekretariátu ČSV. U sportovních pasů, které jsou již plné či poškozené, bude na požádání provedena výměna za poplatek 50,- Kč.

 

S pozdravem vzpírání zdar.                         

 

V. Zázvorka předseda O-P komise