V příloze naleznete zpracovaný tiskopis pro výplatu rozhodčích. Je to ve Wordu, tak lze vepisovat přímo do souboru. Jsou tam upraveny finanční částky pro rok 2021, jinak lze kdykoliv změnit.
 
 
Díky a zdraví
Dan Kolář