Vážení kolegové rozhodčí. Z rozhodnuti finanční komise ČSV (oznámené na VR dne 12/2/2020) se pro letošní rok navyšuje poštovné z 19Kč na 25 Kč a stravné z 80 kč na 100kč, zároveň je stanovisko finanční komise ČSV to, že se náhrady rozhodčím budou proplácet v momentě až dorazí prostředky z MŠMT do programu 5 dle předsedy finanční komise p.Ereta pravděpodobně nejdříve koncem března.

Děkuji za Vaše pochopení.

Ing.Jaromír Jílek předseda KR ČSV