Odkazy

 

  • příspěvek příslušným oddílům:

Družstvo daného oddílu musí absolvovat všechna ligová kola s hodnoceným počtem závodníků podle druhu soutěže (od žáků po juniory). V soutěži mladších žáků musí všichni započítaní členové družstva startovat ve čtyřboji a nemohou být mladší 10 ti let. Družstvo, které se umístí ve finále, obdrží za 6. místo 2.000,- Kč, za 5. místo 2.500,- Kč, za 4. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 3.500,-, za 2. místo 4.000,- a vítěz 5.000,- Kč, v případě neúčasti ve finále neobdrží žádnou finanční částku.

Finanční odměny budou čerpány účelově na výstroj a tréninkové prostředky pro závodníky startující ve výše zmíněných soutěžích.

Po ukončení celé soutěže bude oddíl/klub vyhodnocen a bude mu sdělena forma vyplacení těchto peněz (faktura apod.). Tyto peníze budou vyplaceny z programu sportovně talentované mládeže -  projekt talent ( SCM ).

 

Motivační program byl schválen VR ČSV 24. ledna 2018.

 

Za KM:  Brzoska Emil - předseda