Odkazy

Termín: 24.8.2019, místo: Brno-Obřany

Celkem 30 soutěžících - 13 v kategorii ženské a 17 v mužské a žákovské. Soutěžilo se ve 4 skupinách po 7-6 lidech tak, že všichni závodníci absolvovali 1. pokus,  potom všichni druhý a nakonec třetí pokusy, tři žáci z Náměšti soutěžili jako vložená skupina mezi ženy a muže. Odpadaly dvouminutové intervaly, každý závodník věděl, že má vždy před sebou 5-6 pokusů, ideální na vydýchání. Přestávka mezi trhem a nadhozem byla 10 minut, mezi skupinami 15 minut. Soutěž byla rychlejší a i rozhodčí si pochvalovali, že měli víc času se občerstvit. V debatě po soutěži jsme se shodli, že by se po doladění dalo tak soutěžit i v ligových soutěžích.

 

 

Dan Kolář