Termín: 9.9.2000, místo: Krásnohorské Podhradie

Počet startujících: 44 závodníků ze čtyř oddílů

Soutěž vznikla před lety, pouze mezi Bohumínem a Budapeští. Postupně se přidalo Krásnohorské Podhradie a v loňském roce i Wróclaw. Soutěže probíhají každoročně, u všech zúčastněných družstev. Zvolený systém klade velké nároky na termíny (musí se skloubit soutěžní kalendáře čtyř zemí), ani finanční otázka není zanedbatelná. Soutěže to jsou ale kouzelné, nadšení nejmladších účastníků se pro trenéry stává inspirací pro další práci. Povinností pořadatelů je zajistit ubytování, stravu, rozhodčí a ceny pro nejlepší. Večírky a prohlídky pamětihodností jsou milým zpestřením mezinárodního klání. Takových soutěží potřebujeme více! Do zahraničí nemohou jezdit pouze naše absolutní špičky. Atmosféru opravdového mezinárodního turnaje musí zažít každý na vlastní kůži, každý by si měl sáhnout na cizí činku. Medaile či poháry z těchto soutěží jsou vystaveny ve vitrínkách na čestném místě, coby doklad naší mezinárodní slávy. K doplnění jména rozhodčích: rozhodovali pánové Korpa, Šimko a Török.