Za necelý měsíc, v sobotu 12. 9. 2015, se bude v Bohumíně konat jubilejní 50. ročník Mezinárodní velké ceny ve vzpírání. Dovolte mi k tomuto významnému jubileu krátce rekapitulovat činnost oddílu v uplynulých letech.

Historii oddílu začali psát v březnu roku 1949 (66 let) zakladatelé Karel Gabryš, Jan Gospoš a Miroslav Vykydal. Následně se přidaliOldřich Rozsíval, Emil Dulava, Miroslav Sebera, Walter Molata, Jan Garboviak, Karel Macura, Rudolf Seidl, Jindřich Šimek a několik dalších. S počátečními problémy oddílu pomáhal Václav Sikora,trenér a funkcionář oddílu vzpírání Baníku Ostrava. Svoji aktivitu prokazují již v roce založení starty v soutěžích po celé republice. První tréninkový azyl jsme získali v budově Městského národního výboru v Bohumíně. Pod názvy Lokomotiva Bohumín, TJ Baník Bohumín, TJ Baník Bohumínské železárny Gustava Klimenta, v letech 1958 – 2005 pod TJ ŽD Bohumín. Od roku 2006 nese oddíl jméno svého generálního sponzora BONATRANS Bohumín.

 

V roce 1966 byla založena VC Bohumína v HK do 90 kg, které se v prvních ročnících účastnili pouze závodníci moravského regionu. Prvním vítězem se stal Karel Šulák z Baníku Ostrava. Od roku 1970 se stala vyhledávaným mezinárodním turnajem. Zvítězil Stefan Sochanski (POL) za 470 (155, 140, 175) před naším Vítězslavem Országem 465 (155, 137.5, 172.5). Startovalo 30 závodníků. Soutěž byla prvně přenášená v přímém televizním přenosu a stala se součástí kalendáře IWF. První zahraniční závodníci pocházeli z Polska, Maďarska a Bulharska. V roce 80. výročí vzniku vzpírání v našich zemích (1973) byla MVC Bohumína rozšířena o HK do 60 a 75 kg. Startovalo 10+11+17 závodníků včetně reprezentace SSSR. V roce 1974 přijal pozvání president IWF Gottfried Schödl. V Bohumíně se vystřídalo několik generací československé a české reprezentace, startovali zde mnozí olympijští vítězové, mistři Evropy a světa, světový rekordmani ze SSSR, Polska, NDR, Bulharska, Rumunska a Maďarska. Připomeňme ty nejznámější – olympijské vítěze: Nikolaj Kolesnikov, Sultan Rachmanov, Anatolij Khrapaty, Israel Arsamakov, Joachim Kunz, Ota Zaremba a nejslavnější vzpěrač historie Vasilij Alexejev, který zde exhibičně vystoupil v roce 1977, kdy v divadle Osvěta nám věnoval jeden pokus v nadhozu na 230 kg. Mistři světa, Evropy a světový rekordmani Sergej Poltorackij, Anatolij Pisarenko, Valentin Michajlov, Vladimír Ryženkov, Vladimir Marčuk, Adam Sajdulaev, Peter Käks, Detelin Petrov, Vjačeslav Klokov, Sergej Nagyrnyj, Alexander Pervyj, Valentin Kuzmin, Martin Těšovič. Z naší špičky jen namátkou olympionici a reprezentanti Vítězslav Ország, Luboš Sršeň, Dalibor Řehák, František Nedvěd, Boleslav Pachol, Dušan Poliačik, Ondrej Hekel, Rudolf Strejček, Pavel Khek, Anton Baraniak, Petr Krol, Bruno Matykiewicz, Luboš Vymazal, Petr Šolar, Zdeněk Petrák, Jiří Skudřík, Miroslav Foltyn, Václav Vacura a mnozí další. Účast na této soutěži se stala prestižní událostí i mezi rozhodčími a ostatními funkcionáři Československého svazu vzpírání. Se svými 50 lety patří MVC Bohumína mezi nejstarší oddílové turnaje v Evropě a ve světě. V průběhu let se měnily hmotnostní kategorie zařazené do soutěžního programu, posledních zhruba 20 let je soutěž věnována mládeži a o prvenství bojují v tříčlenných družstvech ve složení žák, junioři do 17 a 20 let. V září budou startovat družstva z Litvy, Polska, Slovenska, Maďarska, domácí a snad i několik družstev z okolních oddílů.

 

První mistrovství republiky mužů se v Bohumíně konalo ve dnech 26. – 28. 11. 1965, v dnešní tělocvičně SOU. Startovalo 84 závodníků a třídenním bojům podle dobového tisku přihlíželo 4000 diváků. Některé hmotnostní kategorie byly pro větší množství startujících rozděleny do dvou skupin. První televizní přímí přenos! Soutěžilo se v trojboji (tah, trh a nadhoz) a experimentálně se udělovali ceny za jednotlivé disciplíny. Z dnešního pohledu se jednalo o přelomové mistrovství nejen z hlediska počtu startujících a výkonnosti, ale i propagace a organizace se zapojením širokého spektra společenských a politických organizací.   

 

Dne 9. 11. 1965 se v Bohumíně konalo mezistátní utkání Československo: Japonsko, které navštívilo téměř 1.000 diváků. Olympijský vítěz a mistr světa Yoshinobu Miyake zde překonal světový rekord v trhu v HK do 60 kg výkonem 123,5 kg. Dále startoval jeho bratr a pozdější mistr světa Yoshiyuki Miyake a světový rekordman Shiro Ichinoseki. Organizačně utkání zajišťovali tehdejší předseda oddílu Dušan Staš, předseda TJ ŽD Bohumín František Pavlík a předseda Československého svazu vzpíráníBedřich Poula. Japonci se přes Budapešť vraceli z MS v Teheránu.Do Bohumína si pouze „odskočili“.Utkání se opakovalo v roce 1969. Družstvo Japonska se do Bohumína tentokrát přemístilo z Varšavy, kde se konalo mistrovství Evropy a světa. Ve druhém utkání nastoupili mimo jiné mistři světa Yoshiyuki Miyake, Masahsi Ohuchi, medailisté z MS, OH a juniorští světoví rekordmani Hiroshi Ono, Masao Kato, Tamos Sunami a Takeshi Horikoshi. V obou utkáních byla naše reprezentace tvořena v 90% ze závodníků Bohumína.

 

Zlatá činka pro nejlepší vzpěrače se začala udělovat v roce 1969. V premiérovém roce zvítězil náš Ondrej Hekel a dalších 6 bohumínských závodníků se dostalo mezi první desítku: 3. Vítězslav Ország, 4. Karel Prohl, 5. Miroslav Kolařík, 6. Antonín Láník, 9. Jiří Skudřík, 10. Zdeněk Petrák. V průběhu let v této anketě zvítězili naši závodníci 17x: 5x Karel Prohl (1970, 1973, 1974, 1975, 1978), 3x Ondrej Hekel (1969, 1971, 1972), 3x Anton Baraniak (1983, 1986, 1987), 2x Bruno Matykiewicz (1981, 1982),  2x Petr Krol – odchovanec(1994, 1995), 1x Petr Petrov (2013), 1x Jiří Gasior (2014). Naši závodníci vítězili a v první desítce bodovali i v kategoriích žáků, juniorů, juniorek, veteránů a ženách. Ondrej Hekel, Anton Baraniak aKarel Prohl byli svého času vyhodnoceni i mezi první desítkou nejlepších sportovců Československa.    

 

V utkání 1. ligy s ČKD Praha (Bohemians Praha) dne 20. 6. 1965 překonal Zdeněk Petrák rekord ČSSR v nadhozu v HK do 90 kg výkonem 165 kg. To je pravděpodobně první rekord ČSSR mužů v držení závodníka Bohumína. V období let 1999 – 2015 překonali členové oddílu 311 rekordů České republiky. Za celou historii vzpírání v Bohumíně překonali naši závodníci kolem 1 000 národních rekordů všech věkových kategorií. K tomuto číslu nám pomohla dvojnásobná změna hmotnostních kategorií v letech 1993 a 1998 a v neposlední řadě rozšíření a změny v zařazení věkových kategorií. Například v roce 1994 bylo překonáno ve všech věkových kategoriích 393 národních rekordů a z tohoto množství závodníci z Bohumína jich překonali 93 (24%). Absolutní rekord oddílu drží výkonem 234,5 kg v nadhozu ze dne 13. 4. 1986 Anton Baraniak. Tento rekord vytvořil na Dunajském poháru v Havířově při tělesné váze 109,5 kg.

 

V listopadu 1957 hostovali bohumínští vzpěrači Jindřich Šimek a Jan Gospoš v utkání výběru kraje Ostrava v přátelském utkání s výběrem Stalingradu (SSSR). V dresu Stalingradu mimo jiné startoval Nikolaj Saksonov, stříbrný z OH v Helsinkách (1952), mistr Evropy a světa z roku 1953, sedminásobný světový rekordman v nadhozu v HK do 60 kg 142,5 kg a do 67,5 kg 154 kg z let 1951 – 1957.  V roce 1958 se konalo mezinárodní utkání Ostrava: Katovice v kulturním domě ve Skřečoni (část Bohumína). V dresu Ostravy hostovali Karel Gabryš a Jan Gospoš. První oddílové mezinárodní utkání na domácí půdě se konalo ve vyprodané divadelní Osvětě dne 4. 7. 1965 s Dynamem Erfurt. První zahraniční oddílový zájezd směroval do jugoslávské Lublaně v témže roce. V průběhu let jsme udržovali sportovní styky s oddíly na Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Švédsku, Jugoslávie, NDR, Litvy a Bělorusku.

 

Ve dnech 4. – 6. 10. 1985 byl Bohumín pořadatelem IV. Ročníku Světového poháru, který se konal pod patronací IWF a navštívili nás tehdejší president světové vzpěračské federace Gottfried Schödl a generální sekretář IWF Tamás Aján, dnešní president IWF. Startovali závodníci Bulharska, Rumunska, SSSR, NDR, Maďarska, Dánska, Polska a ČSSR.

 

V roce 1961 jsme vybojovali účast ve II. lize, v roce 1964 jsme postoupili do I. ligy a hned při své premiéře jsme skončili na stříbrné příčce. Mistři Československa jsme se stali v letech 1968, 1970, 1971, 1972, 1982 a 2014. První čtyři tituly jsme získali pod vedením trenéra Antonína Drešla. V roce 1982 družstvo zvítězilo pod vedením Vítězslava Országa. Petr Teplíček se podepsal na posledním vítězství v minulém roce. Naše družstva vybojovala v různých věkových kategoriích 31 titulů mistra Československa a České republiky. Poslední titul je z roku 2014 v nejcennější kategorii mužů. Celkem 15 titulů v mládežnických kategoriích, 1x v ženách, 9x v Masters a 6x v mužích. V I. lize mužů soutěžíme nepřetržitě 50 let (nikdo více) a vybojovali jsme za toto období 6+11+10 medailí. Ročníkem 2015 jsme načali druhou padesátku.     

 

V Bohumíně se dne 8. 6. 1973 konalo experimentální utkání „Liga žáků“ mezi domácími a Baníkem Havířov. Po několika letech výzkumu vlivu vzpírání na dětský organizmus, ve spolupráci s vědeckým oddělením FTVS UK v Praze, KÚNZ v Ostravě a lékařskou komisí ÚV ČST, tak vyvrcholila několikaletá snaha bohumínského trenéra Ivo Pavlíka o zařazení této věkové kategorie do vzpěračského hnutí. Jeho program dokázal, že při odborně vedeném tréninku vzpírání neškodí, ale spíše prospívá rozvoji mladého organizmu. Ivo Pavlík se zásadním způsobem zasloužil o zařazení žákovské kategorie do systému soutěží svazu vzpírání.

 

První titul mistra sportu pro oddíl získal dne 1. 3. 1965 Zdeněk Petrák. První titul Zasloužilého mistra sportu obdržel Ondrej Hekel v roce 1969. Toto nejvyšší sportovní ocenění bylo v průběhu let uděleno členům oddílu, jeho odchovancům a příchozím Zdeňkovi Otáhalovi, Rudolfu Strejčkovi, Antonu Baraniakovi, Bruno Matykiewiczovi a Karlovi Prohlovi. Titul Mistra sportu obdrželi Vítězslav Ország, Antonín Láník, Miroslav Foltyn, Josef Krywult, Jiří Skudřík, Václav Vacura, Zdeněk Vlček, Václav Kohut, Dušan Steiger, Josef Cichý, Igor Vejo, František Los, Bořivoj Gospoš, Josef Kverek.

 

Včetně letošních, jsme v průběhu 66 let uspořádali 54 šampionátů jednotlivců všech věkových skupin. Dále jsme byli pořadateli více než 200 mistrovských soutěží družstev. V termínu 17. – 24. 5. 2008 jsme na zimním stadionu v Bohumíně uspořádali 18. Mistrovství Evropy Masters. Úspěšného mistrovství se zúčastnilo 40 závodnic a 379 závodníků z 26 zemí.  Máme bohatý oddílový mezinárodní styk. Byli jsme pořadateli nebo se zúčastnili 122 mezinárodních oddílových utkání a turnajů.

 

První „velkou“ medaili z mistrovství ČSR mužů vybojoval Zdeněk Otáhal, který v HK do 67,5 kg obsadil 2. místo za 315 (100, 97.5, 117.5). Soutěž se konala ve dnech 14. – 15. 5. 1955 v Praze na Vinohradech.

 

Prvním mistrem (přeborníkem) se stal v bohumínském dresu v roce 1955 na historicky 1. mistrovství dorostu Karel Kolton. Premiérovým mistrem mužů v roce 1965 Ondrej Hekel, v juniorech Antonín Láník (1966), v žácích Roman Hanák (1980), veteránů Jan Gospoš (1980), žen Zuzana Mandátová a Masters žen Ludmila Prohlová (obě 1992). Celkem 496 mistrů Československa a Česka během 66 let. Poslední vybojoval v roce 2015 starší žák Lukáš Mirga. Dočkáme se jubilejního 500 mistrovského titulu již letos? Celkový počet stříbrných a bronzových medailí odhadujeme na více než 500 ks. V počtech jsou započítány i mistři České republiky za období 1969 – 1992.

 

Registrujeme celkem 231 startů bohumínských závodníků a odchovanců na ME-MS-OH-UNI, na kterých jsme vybojovali našimi závodníky a odchovanci 60 medailových umístění (5+16+39), tj. 20,63 % z celkového zisku medailí Československého a Českého svazu vzpírání. Mistrem světa se stal v trhu (1972) a mistrem Evropy opět v trhu v letech 1970 a 1971 Ondrej Hekel, mistrem Evropy v trhu 1976 a v nadhozu 1978 Karel Prohl. Měli jsme své reprezentanty a odchovance na olympijských hrách v letech 1960 (Řím), 1964 (Tokio) Zdeněk Otáhal, 1968 (Mexiko) Ondrej Hekel, Miroslav Kolařík, Vítězslav Ország, 1972 (Mnichov) Ondrej Hekel, Rudolf Strejček, 1976 (Montreal) Karel Prohl, Ondrej Hekel, Rudolf Strejček, 1980 (Moskva) Anton Baraniak, Rudolf Strejček, 1988 (Soul) Anton Baraniak, 1992 (Barcelona) Petr Krol. Tito závodníci překonali v průběhu soutěží na Olympijských hrách 10 olympijských rekordů, 4x Zdeněk Otáhal (1964), 1x Miroslav Kolařík (1968), 1x Ondrej Hekel (1972), 1x Rudolf Strejček (1972), 3x Anton Baraniak (1980).

 

Od roku 1989 se zúčastňujeme i vrcholných veteránských soutěží (Masters). Prvním byl Karel Prohl, který se v uvedeném roce zúčastnil a zvítězil na II. World Games Masters (Olympijské hry Masters) v dánském Aalborgu. V této věkové kategorii jsme nejúspěšnějšími v republice. Při 150 startech jsme vybojovali na ME-MS-WGM-EGM (Evropské hry Masters) za 20 let naší účasti 75+30+14=119 medailí, tj. více než 19 % z celkového počtu veteránských medailových umístění v rámci Československa (1989 – 1992) a České republiky. Zlaté medaile vybojovali Ludmila Prohlová, Irena Tchurzová, Josef Cichý, Jaromír Rylko, Anton Baraniak, Antonín Spáčil, Hynek Stružka, Miroslav Foltyn, Petr Teplíček, Roman Kubica a Karel Prohl. Tito závodníci překonali v průběhu let několik desítek světových a evropských rekordů ve svých hmotnostních a věkových kategoriích. V „Hall of Fame“ (Síň slávy) EWF Masters jsou zařazeni od roku 2003 Ludmila a Karel Prohlovi, Antonín Spáčil. Do „Síně slávy“ IWF Masters byl v roce 2008 zařazen Karel Prohl.  

 

Současná výkonnost nám zařazuje do reprezentačního družstva mužůPetra Petrova, Jiřího Gasiora, Petra Sedláčka a odchovancePatrika Krywulta. V juniorské reprezentaci jsou zařazeni Jaromír Gasior a Lukáš Mirga. Trenérem juniorské reprezentační „sedmnáctky“ byl jmenován vedoucí trenér a předseda oddílu Petr Teplíček

 

Startovali jsme ve všech třech částech Ameriky (Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Peru), Austrálii, Africe (Libye, Tunisko), Asii (Irán, Mongolsko, Severní a Jižní Korea, Japonsko, Thajsko, Čína, Filipíny, Ázerbájdžán, Kazachstán) a samozřejmě ve většině zemí Evropy. Závodníci Bohumína se významnou rolí podíleli i na reprezentaci státu v reprezentačních utkáních, mezinárodních turnajích a Světových pohárů. Počet našich startů na těchto soutěží se blíží ke třem stovkám.

 

U příležitosti 100. výročí vzniku organizovaného vzpírání v českých zemích v roce 1993, byla uspořádaná anketa o nejlepšího vzpěrače století. Zvítězil Hans Zdražila a bez pořadí se do první jedenáctky dostali bohumínský Ondrej Hekel, Anton Baraniak, Bruno Matykiewicz, Rudolf Strejček a Karel Prohl.

 

V Síni slávy Českého svazu vzpírání jsou zařazeni oddílový trenéři PeadDr. Antonín Drešl, PeadDr. Ivo Pavlík, Vítězslav Ország a Miroslav Vrbka, funkcionáři Rudolf Faja a Zdeněk Eret, závodníci Zdeněk Otáhal, Ondrej Hekel, Anton Baraniak, Bruno Matykiewicz, Rudolf Strejček a Karel Prohl.

 

Ve funkci trenéra se vystřídali Jan Garbowiak, Karel Gabryš, Jan Gospoš, PeadDr. Antonín Drešl, PeadDr. Ivo Pavlík, Václav Vacura, Vítězslav Ország, Karel Prohl, Mgr. Jaroslav Thér a Petr Teplíček.

Důležitou roli v Bohumíně sehráli trenéři mládežeMgr. Zdeněk Petrák, Milan Řešutka, Igor Vejo, Miroslav Vrbka, Jiří Mandát starší a mladší, Mgr. Jaroslav Thér, Petr Teplíček. Jan Gospoš jr. a Petr Sedláček.

 

Mezi významné funkcionáře oddílu patří Dušan Staš, ing. Jindřich Šimek, PeadDr. Antonín Drešl, Boček Kabeláč, Boris Mišák, PeadDr. Ivo Pavlík, JUDr. Bedřich Baran, ing. Zdeněk Dvořák, ing. Antonín Bezděk, MUDr. Vlastimil Pazďora, Vítězslav Ország, PhDr. Ladislav Mařádek, ing. Miloslav Hanusek, Miroslav Foltyn, Josef Gasior, Petr Teplíček.

 

Zástupci oddílu se významnou měrou podíleli na utváření vzpěračské politiky v naší republice. Prvním významným funkcionářem se zastoupením v Českém a Československém svazu vzpírání byl Dušan Staš, který v roce 1969 se stal jeho místopředsedou.Členy těchto vrcholných orgánů se v průběhu let stali PeadDr. Antonín Drešl, PeadDr. Ivo Pavlík, MUDr. Jaroslav Čech (také člen EWF),MUDr. Ctirad Bastl, Rudolf Faja, JUDr. Petr Hron (předseda Československého svazu vzpírání),Milan Dluhoš, Rudolf Faja, Vítězslav Ország, Mgr. Jaroslav Thér a Karel Prohl. V současné době předsedou našeho nejvyššího orgánu je odchovanec Mgr. Petr Krol, který je naším zástupcem i v EWF, kde zastává funkci 1. Vicepresidenta.

 

Karel Prohl

V Bohumíně dne 21. 8. 2015