Jan Cymorek se narodil 13. 5. 1943 v Třinci. Po ukončení SOU v Třinci na Kanadě obor ocelář,nastoupil v roce 1960 na denní studium na SPŠ hutnickou v Ostravě. Právě od tohoto roku začal s tréninkem pod vedením representačního trenéra Antonína Drešla, ve vzpěračském oddíle B. Ostrava. Po dvou letech začal startovat za I. ligu B. Ostrava. Po absolvování studia na SPŠ v roce 1964 nastoupil na umístěnku do TŽ. Ke konci roku tehdy jednadvacetiletý vzpěrač Jan Cymorek založil v TJ TŽ Třinec vzpěračský oddíl, kde od počátku startoval jako závodník a rovněž jako závodící trenér. Funkci hl. trenéra oddílu provádí pak do dnešního dne. Za dobu 49 let vychoval desítky možno říct stovky vzpěračů v Třinci.

 

Počátky oddílu vzpírání TJ TŽ byly těžké. Napřed jsme trénovali na 3. ZDŠ, na jedné čince v tělocvičně na parketách a na žíněnkách. Pak jsme přesídlili na 1. ZDŠ a posléze do skladu a kotelny kina Kosmos. V roce 1971 jsme se přestěhovali do sportovní haly v Třinci do vzpěračského sálu. Od této doby se oddíl vzpírání mohl rozvíjet naplno. Postupně se vzpěrači probojovali přes krajský přebor mužů a dorostenců do divize, pak do II. ligy a několikrát do I. ligy, kde startovali naposledy v roce 2006. V roce 2007 z finančních důvodů odstoupili ze 4. místa. V loňském roce startovali vzpěrači ve třech soutěžích a to: ve II. lize družstev mužů, kde se umístili v konečné tabulce na 2. místě v moravské skupině. Junioři startovali v ČEZ lize družstev juniorů, kde se umístili v moravskoslezské skupině na 4. místě. Družstvo starších žáků pak startovalo v lize starších žáků a umístili se v celostátním finále všech družstev z celé ČR na 5. místě. Všechna tato družstva vede a trénuje trenér Jan Cymorek. Rovněž v soutěžích jednotlivců získávají třinečtí vzpěrači na mistrovstvích ČR všech kategorií medaile. V roce 2011 to bylo 9 medailí, z toho 2 zlaté, 4 stříbrné, 3 bronzové. Tato medailová žeň se pod vedením trenéra Cymorka opakuje již několik let, např. v r. 2011 to bylo 6 medailí, v roce 2010 pak 11 medailí. 

 

Třinečtí vzpěrači jsou již několik let vyhodnocování mezi nejlepšími sportovci okr. Frýdek Místek, nejlepšími sportovci TJ TŽ Třinec. Rovněž jsou vyhodnocování mezi talenty roku, které vyhlašuje město Třinec.

 

Většina těchto výsledků je podložena poctivou trenérskou prací po celou dobu 49 let, trenéra Jana Cymorka  v oddíle vzpírání TJ TŽ.   P. Cymorek pracuje po celou dobu existence oddílu ve funkci hospodáře a organizačního pracovníka oddílu. V létech 1974 – 1984 byl p. Cymorek  členem předsednictva krajského svazu vzpírání.

 

Pan  Cymorek je ženatý již 48 let s manželkou Anitou, mají spolu syna a dceru, dvě vnučky a jednoho vnuka. Syn Jeník byl rovněž dlouholetým vzpěračem, vnuk Honzík získal v roce 2011 a 2012 medaile na mistrovství ČR ve vzpírání žáků – jednotlivců. Rovněž má již sedm let dobré výsledky v oddíle zápasu TJ TŽ.

 

Pan Cymorek pracoval v třineckých železárnách 39 let ve funkci oblastního směnového dispečera.


V letošním roce v květnu bude oslavovat sedmdesáté narozeniny. Oddíl vzpírání bude v roce 2014 oslavovat 50 let od jeho založení.
                                                             
Za výbor oddílu vzpírání TJ TŽ Třinec
předseda ing. Knobloch Tomáš