Odkazy

 

Vážení sportovní přátelé,

 

organizátor ME Masters 2021 otevřel registrace na tento šampionát, který se koná od:

 15.10. – 23.10.2021v Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar – Nizozemí

 

Termín registrací již běží a končí 15.8. 2021

Registrace opět probíhá stejným systémem tzn.:

 

Registrace se provádí online na adrese https://www.masterswlreg.com.

 

K registraci je zapotřebí vstupní kód, který slouží jako potvrzení kvalifikačních limitů. Limity jsou uvedeny v příloze společně s předpokládaným harmonogramem.

 

Kód je udělován na základě prokazatelně splněného limitu a na základě zaslání potvrzení o zaplacení startovního poplatku, přímo předsedou komise Masters, tedy mou osobou.

 

Startovní poplatek bude hrazen závodníky na účet Masters, z tohoto účtu pak hromadně bude zasláno startovné na účet Evropského svazu Masters.

Z důvodu, že účet Masters není veden v EUR je výše startovného na toto ME Masters stanovena na 3600 Kč, a to včetně zahrnutých poplatků na následný převod.

 

Toto startovné je pak nutno uhradit na účet Masters:

částka: 3600 Kč

199693851/0600

Poznámka: Jméno a Příjmení

Poslední platba je možná 10.8.2021, aby se vše stihlo za administrovat.

 

 

V případě dotazů jsem k dispozici

S pozdravem

Ing. Dušan Kovač

předseda komise Masters ČSV